POLITYKA I REGULAMIN STRONY MARTIFOX.COM

POLITYKA PRYWATNO艢CI I POLITYKA COOKIES

Korzystanie z bloga i strony internetowej https://martifox.com oraz sklepu internetowego pod nazw膮聽https://martifox.com/sklep oznacza akceptacj臋 poni偶szych warunk贸w Polityki Prywatno艣ci i Polityki Cookies.

Jako U偶ytkownik zapoznaj si臋 z jej postanowieniami. Informuj臋 Ci臋 w niej, w jaki spos贸b troszcz臋 si臋 o dane U偶ytkownik贸w, jak je przetwarzam, komu je powierzam i wiele innych wa偶nych kwestii zwi膮zanych z danymi osobowymi.

 • 1 POSTANOWIENIA OG脫LNE

Niniejsza Polityka Prywatno艣ci i Polityka Cookies okre艣la zasady przetwarzania i ochrony danych osobowych przekazanych przez U偶ytkownik贸w oraz plik贸w Cookies, a tak偶e innych technologii pojawiaj膮cych si臋 na stronie internetowej聽https://martifox.com oraz w sklepie internetowym pod nazw膮聽https://martifox.com/sklep .

Administratorem strony i danych osobowych przekazywanych w jej ramach jest firma Marti Fox Consultancy LTD聽zarejestrowan膮 pod adresem 345a Flat 2 Cro 6rg Lower Addiscombre Road CR0 6RG w Londynie oraz firma MARTI FOX CONSULTANCY - FZCO o numerze 31939 zarejestrowan膮 pod adresem聽Dubai Silicon Oasis, DPD, Building A1, Dubai, United Arab Emirates.

Dbamy o bezpiecze艅stwo danych osobowych oraz o prywatno艣膰 U偶ytkownika Strony. Cieszymy si臋, 偶e odwiedzi艂e艣 nasz膮聽Stron臋.聽

W razie jakichkolwiek w膮tpliwo艣ci w zakresie postanowie艅 niniejszej Polityki Prywatno艣ci i Polityki Cookies prosz臋 kontaktowa膰 si臋 z Administratorem poprzez adres e-mail: [email protected]

Administrator zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian w polityce prywatno艣ci, a ka偶dego U偶ytkownika strony obowi膮zuje znajomo艣膰 aktualnej polityki prywatno艣ci. Przyczyn膮 zmian mog膮 by膰 rozw贸j technologii internetowej, zmiany w powszechnie obowi膮zuj膮cym prawie czy te偶 rozw贸j Strony poprzez np. korzystanie z nowych narz臋dzi przez Administratora. Na dole strony znajduje si臋 data publikacji aktualnej Polityki prywatno艣ci.聽

 • 2 DEFINICJE

Administrator聽鈥 firma Marti Fox Consultancy LTD聽zarejestrowan膮 pod adresem 345a Flat 2 Cro 6rg Lower Addiscombre Road CR0 6RG w Londynie 聽oraz firma MARTI FOX CONSULTANCY - FZCO o numerze 31939 zarejestrowan膮 pod adresem聽Dubai Silicon Oasis, DPD, Building A1, Dubai, United Arab Emirates.

U偶ytkownik聽鈥 ka偶dy podmiot przebywaj膮cy na stronie i korzystaj膮cy z niej.

Strona i/lub Sklep internetowy聽鈥 strona internetowa, blog i sklep internetowy znajduj膮ce si臋 pod adresem聽https://martifox.com , https://martifox.com/sklep .

Konto U偶ytkownika lub Konto聽鈥 konto U偶ytkownika za艂o偶one na platformie internetowej Sklepu internetowego, umo偶liwiaj膮ce dost臋p do zakupionych szkole艅 i produkt贸w zgodnie z Regulaminem Sklepu, kt贸ry U偶ytkownik jest zobowi膮zany zaakceptowa膰 podczas rejestracji Konta.

Formularz lub Formularze聽鈥 miejsca na Stronie, kt贸re umo偶liwiaj膮 wprowadzenie danych osobowych przez U偶ytkownika, we wskazanych w nich celach np. w celu wysy艂ki newslettera, w celu z艂o偶enia zam贸wienia, w celu kontaktu z U偶ytkownikiem.聽

Newsletter聽鈥 oznacza bezp艂atn膮 us艂ug臋 艣wiadczon膮 drog膮 elektroniczn膮 przez Administratora na rzecz U偶ytkownika poprzez przesy艂anie list贸w elektronicznych, za po艣rednictwem kt贸rych Administrator informuje o wydarzeniach, us艂ugach, produktach i innych elementach istotnych z punktu widzenia Administratora i /lub w celu realizacji prawnie uzasadnionego celu Administratora, kt贸rym jest marketing bezpo艣redni, w tym wysy艂anie tre艣ci marketingowych i handlowych za zgod膮 U偶ytkownika. Szczeg贸艂owe informacje na temat wysy艂ki Newslettera znajduj膮 si臋 w dalszej cz臋艣ci niniejszej polityki prywatno艣ci.聽

RODO聽鈥 oznacza Rozporz膮dzenie Parlamentu Europejskiego i Rady EU 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony os贸b fizycznych w zwi膮zku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przep艂ywu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Og贸lne Rozporz膮dzenie o Ochronie Danych).

Ustawa o ochronie danych osobowych聽鈥 ustawa z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. 2018, poz. 1000 z p贸藕n. zm.).

Ustawa o 艣wiadczeniu us艂ug drog膮 elektroniczn膮聽鈥 ustawa z dnia 18 lipca 2002 r. o 艣wiadczeniu us艂ug drog膮 elektroniczn膮 (Dz. U. Nr 144, poz. 1204 z p贸藕n. zm.).

 • 3 DANE OSOBOWE I ZASADY ICH PRZETWARZANIA

KTO JEST ADMINISTRATOREM DANYCH OSOBOWYCH U呕YTKOWNIKA?

Administratorem danych osobowych U偶ytkownika jest firma Marti Fox Consultancy LTD聽zarejestrowan膮 pod adresem 345a Flat 2 Cro 6rg Lower Addiscombre Road CR0 6RG w Londynie聽oraz firma MARTI FOX CONSULTANCY - FZCO o numerze 31939 zarejestrowan膮 pod adresem聽Dubai Silicon Oasis, DPD, Building A1, Dubai, United Arab Emirates.

CZY PODANIE DANYCH JEST DOBROWOLNE? CO JEST KONSEKWENCJ膭 ICH NIEPODANIA?

Podanie danych jest dobrowolne, jednak偶e niepodanie pewnych informacji, co do zasady zaznaczonych na stronach Administratora jako obowi膮zkowe, wi膮za膰 si臋 b臋dzie z brakiem mo偶liwo艣ci wykonania danej us艂ugi i osi膮gni臋cia okre艣lonego celu lub podj臋cia okre艣lonych dzia艂a艅.

Podanie przez U偶ytkownika danych, kt贸re nie s膮 obowi膮zkowe lub nadmiaru danych, kt贸rych Administrator nie potrzebuje przetwarza膰 nast臋puje na podstawie decyzji samego U偶ytkownika i w贸wczas przetwarzanie odbywa si臋 na podstawie przes艂anki zawartej w art. 6 ust. 1 lit. a RODO (zgoda). U偶ytkownik udziela zgody na przetwarzanie tych danych oraz na zanonimizowanie danych, kt贸rych Administrator nie wymaga i nie chce przetwarza膰, a mimo to U偶ytkownik przekaza艂 je Administratorowi.

W JAKICH CELACH I NA JAKICH PODSTAWACH PRAWNYCH PRZETWARZAMY DANE OSOBOWE U呕YTKOWNIKA PODAWANE W RAMACH KORZYSTANIA ZE STRONY?

Dane osobowe U偶ytkownika na Stronie Administratora mog膮 by膰 przetwarzane w nast臋puj膮cych celach i na nast臋puj膮cych podstawach prawnych:

 1. przes艂ania oferty (np. reklamowej) na pro艣b臋 U偶ytkownika鈥 na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b RODO (niezb臋dno艣膰 do zawarcia i/lub wykonania umowy lub podj臋cie dzia艂a艅 na 偶膮danie);
 2. wykonania us艂ugi lub wykonania zawartej umowy -聽utrwalamy wizerunek klient贸w, kt贸rzy korzystali z zaj臋膰 LIVE, spotka艅 na 偶ywo, konsultacji i innych
 3. wystawienia faktury, rachunku i spe艂nienia innych obowi膮zk贸w wynikaj膮cych z przepis贸w prawa podatkowego w przypadku dokonania zam贸wie艅 w Sklepie internetowym lub pozosta艂ych produkt贸w i us艂ug鈥 na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO (obowi膮zek wynikaj膮cy z przepis贸w prawa);
 4. udzielenia rabatu lub informowania o promocjach i ciekawych ofertach Administratora lub podmiot贸w przez niego polecanych鈥 na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a RODO (zgoda);
 5. przechowywania nieop艂aconych zam贸wie艅鈥 na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f) RODO (prawnie uzasadniony interes administratora);
 6. rozpatrzenia reklamacji czy roszcze艅zwi膮zanych z umow膮聽鈥 na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b RODO (niezb臋dno艣膰 do zawarcia i/lub wykonania umowy) oraz na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO (obowi膮zek wynikaj膮cy z przepis贸w prawa);
 7. ustalenia, dochodzenia lub obrony przed roszczeniami鈥 na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO (prawnie uzasadniony interes administratora);
 8. kontaktu telefonicznego w sprawach zwi膮zanych z realizacj膮 us艂ugi鈥 na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b RODO (niezb臋dno艣膰 do zawarcia i/lub wykonania umowy);
 9. kontaktu telefonicznego w celu przedstawienia oferty i marketingu bezpo艣redniego 鈥na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a RODO (zgoda) oraz na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO (prawnie uzasadniony interes administratora), je艣li jeste艣 ju偶 moim klientem;
 10. tworzenia rejestr贸w zwi膮zanych z RODO i innymi przepisami鈥 na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO (obowi膮zek wynikaj膮cy z przepis贸w prawa) oraz art. 6 ust. 1 lit. f RODO (prawnie uzasadniony interes administratora);
 11. archiwalnym i dowodowym, na potrzeby zabezpieczenia informacji, kt贸re mog膮 s艂u偶y膰 wykazywaniu fakt贸w鈥 na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO (prawnie uzasadniony interes administratora);
 12. analitycznym,polegaj膮cym mi臋dzy innymi na analizie danych zbieranych automatycznie przy korzystaniu ze strony internetowej, w tym cookies np. cookies Google Analytics, Piksel Facebooka 鈥 na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO (prawnie uzasadniony interes administratora);
 13. wykorzystywania cookies na Stronie i jej podstronach聽鈥 na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a RODO (zgoda);
 14. zarz膮dzania Stron膮 internetow膮 i stronami Administratora na innych platformach鈥 na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO (prawnie uzasadniony interes administratora);
 15. badania satysfakcji z oferowanych us艂ug 鈥na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO (prawnie uzasadniony interes administratora),
 16. zamieszczenia przez U偶ytkownika opinii o us艂ugach聽艣wiadczonych przez Administratora鈥 na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a RODO (zgoda),
 17. w wewn臋trznych celach administracyjnych Administratora zwi膮zanych z zarz膮dzaniem kontaktem z U偶ytkownikiem, co jest prawnie uzasadnionym interesem Administratora danych na聽podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO (prawnie uzasadniony interes administratora),
 18. w celu wysy艂ania newslettera鈥 na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO (prawnie uzasadniony interes administratora polegaj膮cy na przetwarzaniu danych w celach marketingu bezpo艣redniego) oraz na podstawie ustawy o 艣wiadczeniu us艂ug drog膮 elektroniczn膮 (zgoda),
 19. w celu dopasowania tre艣ci wy艣wietlanych na stronach Administratora do indywidualnych potrzeb oraz ci膮g艂ego doskonalenia jako艣ci oferowanych us艂ug鈥 na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO (prawnie uzasadniony interes administratora),
 20. w celu marketingu bezpo艣redniego kierowanego do U偶ytkownika w艂asnych produkt贸w lub us艂ug lub polecanych produkt贸w os贸b trzecich鈥 na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO (prawnie uzasadniony interes administratora),
 21. w celu tworzenia w艂asnych baz danych U偶ytkownik贸w 鈥撀na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO (prawnie uzasadniony interes administratora),
 22. w celu obs艂ugi fanpage pod nazw膮 Marti Fox (@martifoxszkolenia) i grupy pod nazw膮 #InstaSZEFOWA (@instaszefowa) na Facebooku i wchodzenia w interakcje z u偶ytkownikami鈥 na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO (prawnie uzasadniony interes administratora).聽
 • w celu obs艂ugi konta na Instagramie pod nazw膮 @martifox.official聽na Instagramie i wchodzenia w interakcje z u偶ytkownikami鈥 na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO (prawnie uzasadniony interes administratora).聽
 1. w celu kierowania reklamy w mediach spo艂eczno艣ciowych i na stronach internetowych, typu Facebook聽Leads聽Ads lub Facebook聽Custom聽Audience oraz kierowania remarketingu 聽鈥撀na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a RODO (zgoda) i na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO (prawnie uzasadniony interes administratora) polegaj膮cy na promocji i reklamie us艂ug Administratora poprzez remarketing kierowany do os贸b zapisanych na mailing lub odwiedzaj膮cych dan膮 stron臋 internetow膮),
 • w celu przechowywania komentarzy na Stronie internetowej 鈥撀na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a RODO (zgoda).

Podanie przez U偶ytkownika danych, kt贸re nie s膮 obowi膮zkowe lub nadmiaru danych, kt贸rych Administrator nie potrzebuje przetwarza膰 nast臋puje na podstawie decyzji samego U偶ytkownika i w贸wczas przetwarzanie odbywa si臋 na podstawie przes艂anki zawartej w art. 6 ust. 1 lit. a RODO (zgoda). U偶ytkownik udziela zgody na przetwarzanie tych danych oraz na zanonimizowanie danych, kt贸rych Administrator nie wymaga i nie chce przetwarza膰, a mimo to U偶ytkownik przekaza艂 je Administratorowi.

W JAKI SPOS脫B ZBIERANE S膭 DANE?

Podczas wizyty na stronie, automatycznie zbierane s膮 dane dotycz膮ce samej wizyty, np. adres IP u偶ytkownika, nazwa domeny, typ przegl膮darki, typ systemu operacyjnego, itp. (dane logowania). Dane zbierane automatycznie mog膮 by膰 u偶yte do analizy zachowa艅 u偶ytkownik贸w na stronie internetowej, zbierania danych demograficznych o u偶ytkownikach lub do personalizacji zawarto艣ci strony w celu jej ulepszenia. Dane te przetwarzane s膮 jednak wy艂膮cznie w celach administrowania stron膮, zapewnienia sprawnej obs艂ugi hostingowej, czy kierowania tre艣ci marketingowych i nie s膮 kojarzone z danymi poszczeg贸lnych u偶ytkownik贸w. Wi臋cej o cookies przeczytasz w dalszej cz臋艣ci niniejszej polityki.聽

Dane mog膮 te偶 by膰 zbierane na potrzeby wype艂nienia formularzy znajduj膮cych si臋 na Stronie, o czym jest mowa w dalszej cz臋艣ci polityki prywatno艣ci.聽

Us艂ugi spo艂ecze艅stwa informacyjnego聽

Administrator nie zbiera danych dzieci. U偶ytkownik powinien mie膰 uko艅czone 16 lat, aby samodzielnie wyrazi膰 zgod臋 na przetwarzanie danych osobowych w celu 艣wiadczenia us艂ug spo艂ecze艅stwa informacyjnego m.in. w celach marketingowych, albo uzyska膰 w tym celu zgod臋 opiekuna prawnego (np. rodzica).聽

W przypadku, gdy U偶ytkownik nie ma uko艅czonych 16 lat nie powinien korzysta膰 ze Strony i serwisu martifox.com .

Administrator jest uprawniony podj膮膰 rozs膮dne starania by zweryfikowa膰 czy u偶ytkownik spe艂nia wym贸g dotycz膮cy wieku, o kt贸rym mowa powy偶ej, albo czy osoba sprawuj膮ca w艂adz臋 rodzicielsk膮 lub opiek臋 nad U偶ytkownikiem maj膮cym mniej ni偶 16 lat, wyrazi艂a zgod臋 lub j膮 zaaprobowa艂a.聽

JAKIE S膭 UPRAWNIENIA U呕YTKOWNIKA?

U偶ytkownikowi przys艂uguj膮 w ka偶dej chwili uprawnienia zawarte w art. 15- 21 RODO tj.:聽

 • prawo dost臋pu do tre艣ci jego danych,聽
 • prawo do przenoszenia danych,聽
 • prawo poprawiania danych,聽
 • prawo sprostowania danych,聽
 • prawo usuni臋cia danych, je艣li brak jest podstaw do ich przetwarzania,
 • prawo ograniczenia przetwarzania, je艣li nast膮pi艂o ono w spos贸b nieprawid艂owy lub bez podstawy prawnej,聽
 • prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych na podstawie prawnie uzasadnionego interesu administratora,聽
 • prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego 鈥 Prezesa Urz臋du Ochrony Danych Osobowych (na zasadach okre艣lonych w ustawie o ochronie danych osobowych), je艣li uzna, 偶e przetwarzanie jego danych jest niezgodne z aktualnie obowi膮zuj膮cymi przepisami prawa w zakresie ochrony danych.聽
 • prawo do bycia zapomnianym, je艣li dalsze przetwarzanie nie b臋dzie przewidziane przez aktualnie obowi膮zuj膮ce przepisy prawa.

Administrator zwraca uwag臋, 偶e uprawnienia te nie s膮 bezwzgl臋dne i nie przys艂uguj膮 w odniesieniu do wszystkich czynno艣ci przetwarzania danych osobowych U偶ytkownika. Tyczy si臋 to np. prawa do uzyskania kopii danych. Uprawnienie to nie mo偶e niekorzystnie wp艂ywa膰 na prawa i wolno艣ci innych os贸b, takie jak np. prawa autorskie, tajemnica zawodowa. W celu poznania ogranicze艅 dotycz膮cych uprawnie艅 U偶ytkownika odsy艂am do tre艣ci RODO.聽聽

U偶ytkownikowi zawsze jednak przys艂uguje prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego.聽

W celu realizacji swoich praw U偶ytkownik mo偶e zwr贸ci膰 si臋 do Administratora poprzez adres e-mail: [email protected]. Odpowied藕 zostanie udzielona w terminie nie p贸藕niejszym ni偶 30 dni od dnia wp艂yni臋cia 偶膮dania i jego uzasadnienia, chyba 偶e uzasadnione b臋dzie wyd艂u偶enie tego terminu zgodnie z RODO.聽

CZY U呕YTKOWNIK MO呕E COFN膭膯 WYRA呕ON膭 ZGOD臉?

聽Je偶eli U偶ytkownik wyrazi艂 zgod臋 na okre艣lone dzia艂anie, zgoda taka mo偶e by膰 w ka偶dym czasie cofni臋ta, co skutkowa膰 b臋dzie usuni臋ciem adresu e-mail z listy mailingowej Administratora i zaprzestaniem wskazanych dzia艂a艅 (w przypadku zapisu na podstawie zgody). Cofni臋cie zgody聽pozostaje bez wp艂ywu na przetwarzanie danych, kt贸rego dokonano na podstawie zgody przed jej cofni臋ciem.聽

W niekt贸rych przypadkach, dane mog膮 nie zosta膰 ca艂kowicie usuni臋te i zostan膮 zachowane w celu obrony przed ewentualnymi roszczeniami przez czas zgodny z przepisami ustawy kodeks cywilny lub np. w celu realizacji obowi膮zk贸w prawnych na艂o偶onych na Administratora lub ochron膮 d贸br firmy w przypadku nagra艅 z zaj臋膰 LIVE, mastermind贸w, konsultacji.

Ka偶dorazowo, Administrator odniesie si臋 do 偶膮dania U偶ytkownika, odpowiednio uzasadniaj膮c dalsze dzia艂ania wynikaj膮ce z obowi膮zk贸w prawnych.聽

CZY PRZEKAZUJEMY DANE U呕YTKOWNIKA DO PA艃STW TRZECICH?

Dane U偶ytkownika mog膮 by膰 przekazywane poza obszar Unii Europejskiej 鈥 do pa艅stw trzecich.聽

Firma Administratora jest zarejestrowana w Londynie, wi臋c z tego powodu, dane mog膮 by膰 przekazywane do Wielkiej Brytanii.

W zwi膮zku z faktem, 偶e Administrator korzysta z zewn臋trznych dostawc贸w r贸偶nych us艂ug np. Facebook i sp贸艂ki zale偶ne, Google, Microsoft itp. dane U偶ytkownika mog膮 tak偶e by膰 przekazywane do Stan贸w Zjednoczonych Ameryki (USA) w zwi膮zku z ich przechowywaniem na ameryka艅skich serwerach (w ca艂o艣ci lub cz臋艣ciowo). Google i Facebook stosuj膮 mechanizmy zgodno艣ci przewidziane przez RODO (np. certyfikaty) lub standardowe klauzule umowne w odniesieniu do swoich us艂ug.鈥疊臋d膮 one przekazywane wy艂膮cznie odbiorcom, kt贸rzy gwarantuj膮 najwy偶sz膮 ochron臋 i bezpiecze艅stwo danych, m.in. poprzez:聽聽聽

 1. wsp贸艂prace z podmiotami przetwarzaj膮cymi dane osobowe w pa艅stwach, w odniesieniu do kt贸rych zosta艂a wydana stosowna decyzja Komisji Europejskiej,聽
 2. stosowanie standardowych klauzul umownych wydanych przez Komisj臋 Europejsk膮 (tak jak m to miejsce np. w przypadku Google),聽聽
 3. stosowanie wi膮偶膮cych regu艂 korporacyjnych zatwierdzonych przez w艂a艣ciwy organ nadzorczy,聽聽

lub tym, na przekazywanie danych osobowych kt贸rych, U偶ytkownik wyrazi艂 zgod臋.

Szczeg贸艂owe informacje dost臋pne s膮 w tre艣ci polityki prywatno艣ci ka偶dego z dostawc贸w tych us艂ug, dost臋pnych na ich stronach internetowych. Przyk艂adowo:

Google LLC:聽https://policies.google.com/privacy?hl=pl

Facebook Ireland Ltd.:聽https://www.facebook.com/privacy/explanation

Mailchimp:聽https://mailchimp.com/legal/

Obecnie us艂ugi oferowane przez Google oraz Facebook dostarczane s膮 g艂贸wnie przez podmioty znajduj膮ce si臋 w Unii Europejskiej. Nale偶y, jednak偶e ka偶dorazowo zapozna膰 si臋 z polityk膮 prywatno艣ci tych dostawc贸w w celu otrzymania aktualnej informacji w zakresie ochrony danych osobowych. Mailchimp mo偶e przechowywa膰 cz臋艣膰 danych w Stanach Zjednoczonych lub korzysta膰 z dostawc贸w us艂ug z tego kraju, jednak偶e dane przetwarzane s膮 g艂贸wnie w Unii Europejskiej.聽

JAK D艁UGO PRZECHOWUJEMY DANE U呕YTKOWNIKA?

Dane U偶ytkownika b臋d膮 przechowywane przez Administratora przez czas realizacji poszczeg贸lnych us艂ug/osi膮gni臋cia cel贸w oraz:

 1. przez okres realizacji us艂ugi i wsp贸艂pracy, a tak偶e przez okres przedawnienia roszcze艅 zgodnie z przepisami prawa 鈥 w odniesieniu do danych przekazanych przez kontrahent贸w i klient贸w czy U偶ytkownik贸w,
 2. przez okres prowadzenia rozm贸w i negocjacji poprzedzaj膮cych zawarcie umowy lub wykonanie us艂ugi 鈥 w odniesieniu do danych podanych w zapytaniu ofertowym,
 3. przez okres wymagany przepisami prawa, w tym prawa podatkowego 鈥 w odniesieniu do danych osobowych wi膮偶膮cych si臋 ze spe艂nieniem obowi膮zk贸w wynikaj膮cych z maj膮cych zastosowanie przepis贸w,
 4. do czasu skutecznego wniesienia sprzeciwu z艂o偶onego na podstawie art. 21 RODO 鈥 w odniesieniu do danych osobowych przetwarzanych na podstawie prawnie uzasadnionego interesu administratora, w tym do cel贸w marketingu bezpo艣redniego,
 5. do czasu cofni臋cia zgody lub osi膮gni臋cia celu przetwarzania, celu biznesowego 鈥 w odniesieniu do danych osobowych przetwarzanych na podstawie zgody. Po wycofaniu zgody dane mog膮 by膰 jeszcze przetwarzane w celu obrony przed ewentualnymi roszczeniami zgodnie z okresem przedawnienia tych roszcze艅 lub okresem (kr贸tszym) wskazanym U偶ytkownikowi,
 6. do czasu zdezaktualizowania si臋 lub utraty przydatno艣ci 鈥 w odniesieniu do danych osobowych przetwarzanych g艂贸wnie do cel贸w analitycznych, statystycznych, wykorzystania cookies i administrowania Stronami Administratora,
 7. przez okres maksymalnie 5 lat w przypadku os贸b, kt贸re wypisa艂y si臋 z newslettera w celu obrony przed ewentualnymi roszczeniami (np. informacja o dacie subskrypcji i dacie wypisania si臋 z newslettera, o ilo艣ci otrzymanych newsletter贸w, podejmowanych dzia艂aniach i aktywno艣ci zwi膮zanej z otrzymywanymi wiadomo艣ciami), lub po okresie 1 roku braku jakiejkolwiek aktywno艣ci przez danego subskrybenta, np. nie otworzenia jakiejkolwiek wiadomo艣ci od Administratora.

Okresy przechowywania danych wskazane w latach liczone s膮 na koniec ka偶dego roku, w kt贸rym nast膮pi艂o rozpocz臋cie przetwarzania danych. Mato na celu usprawnienie procesu przetwarzania i zarz膮dzania danymi.

Szczeg贸艂owe okresy przetwarzania danych osobowych, dotycz膮ce poszczeg贸lnych czynno艣ci przetwarzania, znajduj膮 si臋 w rejestrze czynno艣ci przetwarzania Administratora.聽

LINKI ODSY艁AJ膭CE DO INNYCH STRON

Na Stronie mog膮 pojawia膰 si臋 linki odsy艂aj膮ce do innych stron internetowych. B臋d膮 one otwiera膰 si臋 w nowym oknie przegl膮darki lub w tym samym oknie. Administrator nie odpowiada za tre艣ci przekazywane przez te strony. U偶ytkownik zobowi膮zany jest do zapoznania si臋 z polityk膮 prywatno艣ci lub regulaminem tych stron.

DZIA艁ALNO艢膯 W SOCIAL MEDIACH 鈥 FACEBOOK/ INSTAGRAM

Administratorem danych osobowych U偶ytkownika na stronie fanpage pod nazw膮 Marti Fox (@martifoxszkolenia) i grupy pod nazw膮 #InstaSZEFOWA (@instaszefowa) na Facebookuw serwisie Facebook (dalej jako Fanpage) jest Administrator.聽聽

Dane osobowe U偶ytkownika podawane na Fanpage b臋d膮 przetwarzane w celu administrowania i zarz膮dzania Fanpage, komunikowania si臋 z U偶ytkownikiem, wchodzenia w interakcje, kierowania do U偶ytkownika tre艣ci marketingowych i tworzenia spo艂eczno艣ci Fanpage.聽

Podstaw膮 ich przetwarzania jest zgoda U偶ytkownika i prawnie uzasadniony interes administratora polegaj膮cy na wchodzeniu w interakcje z U偶ytkownikami i Obserwuj膮cymi Fanpage. U偶ytkownik dobrowolnie decyduje si臋 na polubienie/obserwowanie Fanpage.

Zasady panuj膮ce na Fanpage s膮 ustalane przez Administratora, jednak偶e zasady przebywania w portalu spo艂eczno艣ciowym Facebook wynikaj膮 z regulamin贸w Facebooka.聽聽

W ka偶dej chwili, U偶ytkownik mo偶e przesta膰 obserwowa膰 Fanpage. Administrator nie b臋dzie jednak w贸wczas wy艣wietla膰 U偶ytkownikowi 偶adnych tre艣ci pochodz膮cych聽 od Administratora a zwi膮zanych z Fanpage.聽聽

Administrator widzi dane osobowe U偶ytkownika, takie jak np. imi臋, nazwisko czy informacje og贸lne, kt贸re U偶ytkownik umieszcza na swoich profilach jako publiczne. Przetwarzanie pozosta艂ych danych osobowych dokonywane jest przez portal spo艂eczno艣ciowy Facebook i na warunkach zawartych w jego regulaminach.聽聽

Dane osobowe U偶ytkownika b臋d膮 przetwarzane przez okres prowadzenia/istnienia Fanpage na podstawie zgody wyra偶onej poprzez polubienie/klikni臋cie 鈥濷bserwuj鈥 Fanpage lub wej艣cie w interakcje np. pozostawienie komentarza, wys艂anie wiadomo艣ci oraz w鈥痗elu realizacji prawnie uzasadnionych interes贸w Administratora, tj. marketingu w艂asnych produkt贸w lub us艂ug albo obrony przed roszczeniami.聽聽

Dane osobowe U偶ytkownika mog膮 by膰 udost臋pnianie innym odbiorcom danych, takim jak portal Facebook, wsp贸艂pracuj膮cym agencjom reklamowym lub innym podwykonawcom obs艂uguj膮cym Fanpage Administratora, serwisowi IT, wirtualnej asystentce, czy te偶 nauczycielom obs艂uguj膮cym poszczeg贸lne kursy online, je艣li dojdzie do kontaktu poza portalem Facebook.聽聽

Pozosta艂e uprawnienia U偶ytkownika opisane s膮 w niniejszej polityce prywatno艣ci.聽

Dane U偶ytkownika mog膮 by膰 przekazywane do pa艅stw trzecich zgodnie z regulaminem Facebooka.聽

Dane te mog膮 by膰 te偶 profilowane, co pomaga w lepszym spersonalizowaniu oferty reklamowej kierowanej do U偶ytkownika.聽 Nie b臋d膮 jednak przetwarzane w spos贸b zautomatyzowany w rozumieniu RODO (maj膮c negatywny wp艂yw na prawa i wolno艣ci U偶ytkownika).

Powy偶sze zasady zwi膮zane z danymi w ramach portalu Facebook stosuje si臋 r贸wnie偶 do portalu Instagram.

BEZPIECZE艃STWO DANYCH聽

Dane osobowe U偶ytkownika s膮 przechowywane i chronione z nale偶yt膮 staranno艣ci膮, zgodnie z wdro偶onymi procedurami wewn臋trznymi Administratora.聽Administrator przetwarza informacje o U偶ytkowniku przy u偶yciu odpowiednich 艣rodk贸w technicznych i organizacyjnych spe艂niaj膮cych wymagania przepis贸w prawa powszechnie obowi膮zuj膮cego, w szczeg贸lno艣ci przepis贸w o ochronie danych osobowych. 艢rodki te maj膮 na celu przede wszystkim zabezpieczenie danych osobowych U偶ytkownik贸w przed dost臋pem os贸b nieupowa偶nionych.聽

W szczeg贸lno艣ci, dost臋p do danych osobowych U偶ytkownik贸w maj膮 jedynie osoby upowa偶nione, kt贸re s膮 zobowi膮zane do zachowania tych danych w tajemnicy lub podmioty, kt贸rym powierzono przetwarzanie danych osobowych na podstawie odr臋bnej umowy powierzenia danych.

U偶ytkownik powinien jednocze艣nie dochowa膰 staranno艣ci w zabezpieczeniu swoich danych osobowych przekazywanych w ramach sieci Internet, w szczeg贸lno艣ci nie ujawnia膰 swoich danych logowania osobom trzecim, stosowa膰 zabezpieczenia antywirusowe oraz aktualizowa膰 oprogramowanie.聽

KIM MOG膭 BY膯 ODBIORCY DANYCH OSOBOWYCH?

Administrator informuje, 偶e korzysta z us艂ug podmiot贸w zewn臋trznych. Podmioty, kt贸rym powierza przetwarzanie danych osobowych (takie jak np. firmy kurierskie, firmy po艣rednicz膮ce w p艂atno艣ciach elektronicznych, firmy oferuj膮ce us艂ugi ksi臋gowe, firmy umo偶liwiaj膮ce wysy艂k臋 newsletter贸w) gwarantuj膮 stosowanie odpowiednich 艣rodk贸w ochrony i聽bezpiecze艅stwa danych osobowych wymaganych przez przepisy prawa, w szczeg贸lno艣ci przez RODO.

Administrator informuje U偶ytkownika, 偶e powierza przetwarzanie danych osobowych m.in. nast臋puj膮cym podmiotom:

 1. com 鈥 w celu wysy艂ki newslettera i korzystania z systemu mailingowego聽
 2. com 鈥 w celu przechowywania danych osobowych na serwerze,
 3. Kajabi - w celu wysy艂ki newslettera i korzystania z systemu mailingowego聽
 4. Kajabi- w celu przechowywania danych osobowych na serwerze,
 5. Calendly 鈥 w celach kontaktu z U偶ytkownikiem, kiedy ten zdecyduje si臋 zaplanowa膰 spotkanie online, czy telefoniczne
 6. Zoom 鈥 w celach kontaktu z U偶ytkownikiem, kiedy ten zdecyduje si臋 zaplanowa膰 spotkanie online, czy telefoniczne
 7. Revolut 鈥 w celu wystawienia dokument贸w ksi臋gowych,
 8. Stripe 鈥 w celu obs艂ugi systemu p艂atno艣ci i transakcji elektronicznych,
 9. Revolut - w celu obs艂ugi systemu p艂atno艣ci i transakcji elektronicznych,
 10. Wise - w celu obs艂ugi systemu p艂atno艣ci i transakcji elektronicznych,
 11. MARTI FOX CONSULTANCY LTD oraz聽MARTI FOX CONSULTANCY - FZCO 鈥 w celu zarz膮dzania firm膮
 12. Google 鈥 w celu korzystania z us艂ug Google, w tym poczty e-mail,
 13. Social90聽(https://www.social90.co.uk/) 鈥 z powodu wsp贸艂pracy mi臋dzy MARTI FOX CONSULTANCY LTD, MARTI FOX CONSULTANCY - FZCO i聽Social90 dotycz膮cej jak najlepszego 艣wiadczenia us艂ug dla U偶ytkownika
 14. innym zleceniobiorcom lub podwykonawcom zaanga偶owanym do obs艂ugi technicznej, administracyjnej, lub do 艣wiadczenia pomocy prawnej na rzecz Administratora i jego klient贸w, np. pomocy ksi臋gowej, informatycznej, graficznej, copywriterskiej, firmom windykacyjnym, prawnikom, itd.
 15. Urz臋dom 鈥 w celu realizacji obowi膮zk贸w prawno-podatkowych zwi膮zanych z rozliczeniami i ksi臋gowo艣ci膮.

CZY POWO艁ALI艢MY INSPEKTORA OCHRONY DANYCH?

Administrator Danych Osobowych niniejszym informuje, 偶e nie powo艂a艂 Inspektora Ochrony Danych Osobowych (IODO) i wykonuje samodzielnie obowi膮zki zwi膮zane z przetwarzaniem danych osobowych.

U偶ytkownik przyjmuje do wiadomo艣ci, i偶 jego dane osobowe mog膮 by膰 przekazywane uprawnionym organom pa艅stwowym w zwi膮zku z prowadzonymi przez nie post臋powaniami, na ich 偶膮danie i po spe艂nieniu przes艂anek potwierdzaj膮cych niezb臋dno艣膰 pozyskania od Administratora tych danych.

CZY PROFILUJEMY DANE U呕YTKOWNIKA?

Dane osobowe U偶ytkownika nie b臋d膮 wykorzystywane do zautomatyzowanego podejmowania decyzji, maj膮cych wp艂yw na prawa i obowi膮zki czy wolno艣ci U偶ytkownika w rozumieniu RODO.聽

W ramach strony internetowej i technologii 艣ledz膮cych dane U偶ytkownika mog膮 by膰 profilowane, co pomaga w lepszym spersonalizowaniu oferty firmy, kt贸r膮 Administrator kieruje do U偶ytkownika (g艂贸wnie poprzez tzw. reklam臋 behawioraln膮). Nie powinno to mie膰 jednak 偶adnego wp艂ywu na sytuacj臋 prawn膮 U偶ytkownika, w szczeg贸lno艣ci na warunki zawartych przez niego um贸w czy um贸w, kt贸re zamierza zawrze膰. Mo偶e jedynie pom贸c w lepszym dopasowaniu tre艣ci i kierowanych reklam do zainteresowa艅 U偶ytkownika. U偶yte informacje s膮 anonimowe i nie s膮 kojarzone z danymi osobowymi podanymi przez U偶ytkownika np. w procesie zakupu. Wynikaj膮 one z danych statystycznych np. p艂e膰, wiek, zainteresowania, przybli偶ona lokalizacja, zachowania na Stronie.聽

Ka偶dy U偶ytkownik ma prawo wyra偶enia聽sprzeciwu聽wobec profilowania, je艣li mia艂oby ono negatywny wp艂yw na prawa i obowi膮zki U偶ytkownika.

Je偶eli chcesz dowiedzie膰 si臋 wi臋cej o reklamie behawioralnej kliknij tutaj:聽https://www.youronlinechoices.com/pl/o-reklamie-behawioralnej

 • 4 FORMULARZE

Administrator stosuje nast臋puj膮ce rodzaje formularzy w ramach Strony:

 1. Formularz zapisu na newsletter oraz darmowych narz臋dzi i przewodnik贸w鈥 wymaga podania w odpowiednim miejscu swojego imienia i adresu e-mail. Pola te s膮 obowi膮zkowe. Nast臋pnie U偶ytkownik, w celu dodania jego adresu e-mail do bazy subskrybent贸w Administratora, musi potwierdzi膰 ch臋膰 zapisu. Uzyskane w ten spos贸b dane s膮 dodawane do listy mailingowej w celu wysy艂ania newslettera i innych tre艣ci marketingowych, np. informuj膮cych U偶ytkownika o ofercie Administratora

Subskrypcja/zapis oznacza, 偶e U偶ytkownik zgadza si臋 z niniejsz膮 Polityk膮 prywatno艣ci oraz wyra偶a zgod臋 na wysy艂anie mu informacji marketingowych i handlowych za pomoc膮 艣rodk贸w komunikacji elektronicznej np. e-maila, w rozumieniu ustawy z dnia 18 lipca 2002 roku o 艣wiadczeniu us艂ug drog膮 elektroniczn膮 (Dz. U. Nr 144, poz. 1204 z p贸藕n. zm.).聽

Poprzez zapis U偶ytkownik wyra偶a r贸wnie偶 zgod臋 na wykorzystywanie przez Administratora telekomunikacyjnych urz膮dze艅 ko艅cowych U偶ytkownika (np. telefonu, tabletu, komputera) w celu marketingu bezpo艣redniego produkt贸w i us艂ug Administratora oraz przedstawiania U偶ytkownikowi informacji handlowych zgodnie z art. 172 ust.1 ustawy Prawo telekomunikacyjne (Dz. U. z 2014 r. poz. 243 ze zm.)

Powy偶sze zgody s膮 dobrowolne, jednak偶e konieczne do wysy艂ki newslettera, w tym m.in. do informowania o us艂ugach, nowych wpisach blogowych, produktach, promocjach i rabatach oferowanych przez Administratora lub produktach os贸b trzecich polecanych przez niego. Zgody mog膮 zosta膰 w ka偶dej chwili wycofane, co spowoduje zaprzestanie wysy艂ania newslettera zgodnie z zasadami zawartymi w niniejszej polityce prywatno艣ci.聽

Newsletter jest wysy艂any przez czas nieokre艣lony, od chwili aktywacji do czasu wycofania zgody. Po wycofaniu zgody, dane U偶ytkownika mog膮 by膰 przechowywane w bazie newsletterowej jeszcze przez okres do 3 lat, w celu wykazania faktu udzielenia przez U偶ytkownika zgody na komunikacj臋 poprzez newsletter, dzia艂a艅 U偶ytkownika (otwieralno艣ci e-maili) oraz chwili jej wycofania, a tak偶e ewentualnych zwi膮zanych z tym roszcze艅, co stanowi prawnie uzasadniony interes Administratora (art. 6 ust. 1 lit. f RODO).

Wysy艂ka newslettera mo偶e zosta膰 zaprzestana w przypadku niewykazania przez U偶ytkownika aktywno艣ci. W takim przypadku, Administrator usunie dane U偶ytkownika z systemu do wysy艂ki newslettera (dostawcy). U偶ytkownik nie b臋dzie uprawniony do otrzymania 偶adnej wiadomo艣ci od Administratora, chyba 偶e zdecyduje si臋 ponownie zapisa膰 w formularzu zapisu na Newsletter lub skontaktuje si臋 z Administratorem w inny, wybrany w tym celu spos贸b.

System mailingowy wykorzystywany do wysy艂ki newslettera odnotowuje wszelk膮 aktywno艣膰 i podejmowane dzia艂ania U偶ytkownika zwi膮zane z przesy艂anymi do niego e-mailami (data i godzina otwarcia wiadomo艣ci, klikni臋cia w linki, moment wypisania si臋, itp.).

Administrator mo偶e tak偶e prowadzi膰 remarketing聽 na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO (prawnie uzasadniony interes administratora, polegaj膮cy na promocji i reklamie us艂ug kierowany do os贸b, kt贸re si臋 zapisa艂y, w ten spos贸b, 偶e podane adresy e-mail subskrybent贸w zostaj膮 wgrane do narz臋dzia marketingowego oferowanego przez Facebook Inc. tzw. menad偶era reklam, a nast臋pnie kierowana jest do nich reklama utworzona przez Administratora lub osoby upowa偶nione, poprzez konto reklamowe Administratora, pod warunkiem, 偶e subskrybenci newslettera s膮 jednocze艣nie u偶ytkownikami platformy Facebook (posiadaj膮 tam za艂o偶one konto). Ka偶dorazowo dane te s膮 kasowane po zako艅czeniu kampanii reklamowej. W przypadku realizacji kolejnej kampanii reklamowej wgrywana jest do narz臋dzia zaktualizowana baza subskrybent贸w). Dok艂adna informacja o tzw. grupach niestandardowych odbiorc贸w, zasady hashowania danych oraz przetwarzania tymi danymi znajduj膮 si臋 w polityce prywatno艣ci portalu Facebook pod tym linkiem聽https://www.facebook.com/legal/terms/customaudience#聽oraz聽https://www.facebook.com/legal/terms/dataprocessing, a Administrator zaleca zapoznanie si臋 z tymi zasadami przez ka偶dego U偶ytkownika i subskrybenta.

 1. Formularz kontaktowy鈥 umo偶liwia wys艂anie wiadomo艣ci do Administratora i kontakt z nim drog膮 elektroniczn膮.聽 Dane osobowe w postaci imienia, nazwiska, adres e-mail oraz dane podane w tre艣ci wiadomo艣ci, przetwarzane s膮 przez Administratora zgodnie z niniejsz膮 Polityk膮 Prywatno艣ci w celu kontaktu z U偶ytkownikiem.

Po zako艅czeniu kontaktu z Tob膮, dane mog膮 by膰 archiwizowane, co jest prawnie uzasadnionym interesem Administratora. Administrator nie jest w stanie okre艣li膰 dok艂adnego okresu archiwizacji, a tym samym usuni臋cia wiadomo艣ci. Jednak偶e, maksymalny okres nie b臋dzie wynosi膰 d艂u偶ej ni偶 terminy przedawnienia roszcze艅 wynikaj膮ce z przepis贸w prawa.聽

 1. Formularz systemu umo偶liwiaj膮cy pozostawienie komentarzy 鈥撀Wszelkie dane w formularzu komentarzy U偶ytkownik podaje dobrowolnie, je偶eli chce taki komentarz pozostawi膰. Umieszczaj膮c komentarz wyra偶a zgod臋 na przetwarzanie tych danych. S膮 to: imi臋, nazwisko, e-mail, nazwa strony internetowej, numer IP. Niekt贸re dane oznaczone jako obowi膮zkowe musz膮 zosta膰 wpisane.聽

Podanie adresu e-mail jest obowi膮zkowe i s艂u偶y wy艂膮cznie w celu wykluczenia spamu lub/i wy艣wietlenia avatara U偶ytkownika. Nie jest on udost臋pniany podmiotom trzecim.

Administrator nie ponosi odpowiedzialno艣ci za tre艣膰 komentarzy zamieszczanych przez czytelnik贸w Strony i bloga. Administrator zastrzega sobie prawo do niezamieszczania komentarzy o charakterze spamu, obra藕liwych, zawieraj膮cych wulgarne lub obra藕liwe zwroty, tre艣ci niezgodne z prawem lub zawieraj膮ce jakiekolwiek linki do innych stron umieszczone bez jego zgody.聽

 1. Formularz zam贸wienia w Sklepie鈥 Sk艂adaj膮c zam贸wienie w sklepie internetowym Administratora musisz poda膰 okre艣lone dane zgodnie z zasadami zawartymi w regulaminie sprzeda偶y w celu realizacji zam贸wienia, realizacji obowi膮zk贸w prawnych na艂o偶onych na Administratora, rozlicze艅, rozpatrywania roszcze艅, w celach statystycznych i archiwalnych, a tak偶e w celu marketingu bezpo艣redniego w stosunku do klient贸w, co jest prawnie uzasadnionym interesem Administratora.聽

S膮 to g艂贸wnie: imi臋, nazwisko, nazwa firmy, NIP, adres zamieszkania lub siedziba firmy, ewentualnie adres do dor臋cze艅, adres e-mail. Je偶eli posiadasz ju偶 konto u偶ytkownika w sklepie to w贸wczas wystarczy podanie loginu (lub adresu e-mail) oraz has艂a i zalogowanie si臋 na swoje konto, a nast臋pnie dokonanie dalszych krok贸w zwi膮zanych z zam贸wieniem.聽

Administrator przechowuje dane przez czas realizacji zam贸wienia czy us艂ugi, a po jej wykonaniu przez okres niezb臋dny do ochrony przed roszczeniami. Ponadto, przez czas wskazany przepisami prawa np. podatkowego (m.in. okres przechowywania faktur).聽

 1. Formularz reklamacji i odst膮pienia od umowy w sklepie internetowym聽https://martifox.com/sklep 鈥 W przypadku korzystania z us艂ug lub produkt贸w Administratora mo偶esz z艂o偶y膰 reklamacj臋 lub odst膮pi膰 od zawartej umowy. W tym celu, Administrator umo偶liwia Ci wype艂nienie formularza reklamacyjnego i formularza odst膮pienia od umowy za艂膮czonych do regulaminu sprzeda偶y. Mo偶esz tak偶e dokona膰 tych czynno艣ci bez wype艂niania formularza, jednak偶e podaj膮c niezb臋dne dane.聽

Wymagane w tym wypadku dane to: imi臋, nazwisko lub ewentualnie nazwa u偶ytkownika, adres zamieszkania lub adres siedziby firmy (je偶eli zam贸wienie by艂o dokonywane w imieniu firmy), adres e-mail, numer telefonu (ewentualnie), numer rachunku bankowego (je艣li konieczny b臋dzie zwrot).聽

Podanie danych jest dobrowolne, ale niezb臋dne do rozpatrzenia reklamacji zgodnie z przepisami prawa oraz regulaminem sprzeda偶y. Dane b臋d膮 przechowywane w celu realizacji procedury reklamacyjnej / odst膮pienia od umowy聽 oraz w celach archiwalnych i obrony przed roszczeniami.聽

 1. Formularz rejestracyjny za艂o偶enia konta U偶ytkownika w sklepie internetowym鈥 U偶ytkownik ma mo偶liwo艣膰 za艂o偶enia konta w sklepie internetowym i w tym celu powinien dokona膰 odpowiedniej rejestracji i podania danych: imi臋, nazwisko, adres e-mail, adres zamieszkania, adres siedziby firmy, NIP, a nast臋pnie has艂a.聽

Za艂o偶enie konta odbywa si臋 na zasadach podanych w regulaminie sprzeda偶y i jest us艂ug膮 艣wiadczon膮 drog膮 elektroniczn膮. Zasady utrzymywania konta oraz jego ewentualnego usuni臋cia zawarte s膮 w regulaminie.聽

Obowi膮zkowe s膮 dane oznaczone jako takie i bez ich podania nie b臋dzie mo偶liwe za艂o偶enie konta u偶ytkownika. Podanie pozosta艂ych danych jest dobrowolne.聽

Administrator mo偶e powierza膰 przetwarzanie danych osobowych podmiotom trzecim bez odr臋bnej zgody U偶ytkownika (na podstawie umowy powierzenia). Dane pozyskane z formularzy nie mog膮 by膰 przekazywane podmiotom trzecim.

聽Je偶eli U偶ytkownik korzysta z us艂ug dostawc贸w zewn臋trznych jak np. Google, czy Disquis powinien zapozna膰 si臋 z ich polityk膮 prywatno艣ci, dost臋pn膮 u dostawc贸w tych us艂ug, na ich stronach internetowych.

 • 5 WY艁膭CZENIE ODPOWIEDZIALNO艢CI I PRAWA AUTORSKIE
 1. Tre艣ci przedstawione na Stronie nie stanowi膮 porad czy wskaz贸wek specjalistycznych (np. edukacyjnych) i nie odnosz膮 si臋 do konkretnego stanu faktycznego. Je艣li U偶ytkownik chce uzyska膰 pomoc w konkretnej sprawie, powinien skontaktowa膰 si臋 z osob膮 uprawnion膮 do udzielania takich porad lub z Administratorem na podane dane kontaktowe. Administrator nie ponosi odpowiedzialno艣ci za wykorzystanie tre艣ci zawartych na Stronie lub dzia艂a艅 czy zaniecha艅 podejmowanych na ich podstawie.聽
 2. Wszystkie tre艣ci umieszczone na Stronie stanowi膮 przedmiot praw autorskich okre艣lonych os贸b i/lub Administratora (np. zdj臋cia, teksty, inne materia艂y, itp.). Administrator nie wyra偶a zgody na kopiowanie tych偶e tre艣ci w ca艂o艣ci lub w cz臋艣ci bez jego wyra藕nej, uprzedniej zgody.聽
 3. Administrator informuje niniejszym U偶ytkownika, 偶e jakiekolwiek rozpowszechnianie tre艣ci udost臋pnionych przez Administratora stanowi naruszenie przepis贸w prawa i mo偶e rodzi膰 odpowiedzialno艣膰 cywiln膮 lub karn膮. Administrator mo偶e tak偶e domaga膰 si臋 stosownego odszkodowania zado艣膰uczynienia z tytu艂u poniesienia strat materialnych lub niematerialnych zgodnie z obowi膮zuj膮cymi przepisami.
 4. Administrator nie ponosi odpowiedzialno艣ci za wykorzystanie materia艂贸w dost臋pnych na stronie w spos贸b niezgodny z prawem.
 5. Tre艣ci umieszczone na Stronie s膮 aktualne na dzie艅 ich zamieszczenia, chyba 偶e wskazano inaczej.聽聽
 • 6 TECHNOLOGIE

W celu korzystania ze strony internetowej Administratora niezb臋dne jest posiadanie:

 1. Urz膮dzenia z dost臋pem do sieci Internet
 2. Aktywnej skrzynki elektronicznej odbieraj膮cej wiadomo艣ci e-mail
 3. Przegl膮darki internetowej umo偶liwiaj膮cej wy艣wietlanie stron www
 4. Oprogramowanie umo偶liwiaj膮ce odczyt tre艣ci w przedstawionych formatach np. pdf., video, mp3, mp4.
 • 7 POLITYKA PLIK脫W COOKIES
 1. Podobnie jak wi臋kszo艣膰 stron internetowych, Strona Administratorakorzysta z tzw. technologii 艣ledz膮cych, czyli plik贸w cookies (鈥渃iasteczek鈥) co umo偶liwia ulepszanie strony pod k膮tem potrzeb u偶ytkownik贸w j膮 odwiedzaj膮cych.
 2. Strona nie zbiera w spos贸b automatyczny 偶adnych informacji, z wyj膮tkiem informacji zawartych w plikach cookies.
 3. Pliki cookies (tzw. 鈥瀋iasteczka鈥) to dane informatyczne, niewielkie pliki tekstowe, kt贸re przechowywane s膮 na urz膮dzeniu ko艅cowym, np. komputerze, tablecie, smartfonie, wtedy, gdy korzystasz z mojej Strony.
 4. Mog膮 to by膰 cookies w艂asne (pochodz膮ce bezpo艣rednio z mojej strony internetowej) oraz cookies podmiot贸w trzecich (pochodz膮ce z innych stron internetowych ni偶 moja strona).
 5. Pliki cookies pozwalaj膮 na dostosowanie zawarto艣ci mojej strony internetowej do indywidualnych potrzeb U偶ytkownika oraz potrzeb innych odwiedzaj膮cych j膮 u偶ytkownik贸w. Umo偶liwiaj膮 r贸wnie偶 tworzenie statystyk, kt贸re pokazuj膮 w jaki spos贸b u偶ytkownicy strony korzystaj膮 z niej oraz jak si臋 po niej poruszaj膮. Dzi臋ki temu mog臋 ulepsza膰 moj膮 stron臋 internetow膮, jej zawarto艣膰, struktur臋 i wygl膮d.
 6. Administrator stosuje nast臋puj膮ce pliki cookies podmiot贸w trzecich w ramach Strony:
 7. Piksel konwersji Facebooka oraz reklamy tworzone poprzez portal Facebook Facebook Ads (Facebook Custom Audiences)鈥 w celu zarz膮dzania reklamami na Facebooku i prowadzenia dzia艂a艅 remarketingowych, co jest prawnie uzasadnionym interesem Administratora. Administrator mo偶e r贸wnie偶 kierowa膰 tre艣ci reklamowe do U偶ytkownika poprzez portal Facebooka w ramach reklam kontaktowych.聽聽聽

Narz臋dzie Piksel Facebooka dostarczane jest przez Facebook Inc. oraz jego sp贸艂ki powi膮zane. To narz臋dzie analityczne, kt贸re pomaga mierzy膰 skuteczno艣膰 reklam, pokazuje jakie dzia艂ania podejmuj膮 U偶ytkownicy Strony oraz pomaga dotrze膰 do okre艣lonej grupy os贸b (Facebook Ads, Facebook Insights). Administrator mo偶e r贸wnie偶 kierowa膰 tre艣ci reklamowe do U偶ytkownika poprzez portal Facebooka w ramach reklam kontaktowych.聽聽聽

Administrator mo偶e tak偶e prowadzi膰 remarketing聽 na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO (prawnie uzasadniony interes administratora, polegaj膮cy na promocji i reklamie us艂ug kierowany do os贸b, kt贸re wyrazi艂y zgod臋 na wysy艂k臋 ofert (lub os贸b do nich podobnych lub do u偶ytkownik贸w, kt贸rzy polubili Fanpage) w ten spos贸b, 偶e podane adresy e-mail zostaj膮 wgrane do narz臋dzia marketingowego oferowanego przez Facebook Inc. tzw. menad偶era reklam, a nast臋pnie kierowana jest do nich reklama utworzona przez Administratora lub osoby upowa偶nione, poprzez konto reklamowe Administratora, pod warunkiem, 偶e osoby te s膮 jednocze艣nie u偶ytkownikami platformy Facebook (posiadaj膮 tam za艂o偶one konto). Ka偶dorazowo dane te s膮 kasowane po zako艅czeniu kampanii reklamowej. W przypadku realizacji kolejnej kampanii reklamowej wgrywana jest do narz臋dzia zaktualizowana baza kontakt贸w). Dok艂adna informacja o tzw. grupach niestandardowych odbiorc贸w, zasady hashowania danych oraz przetwarzania tymi danymi znajduj膮 si臋 w polityce prywatno艣ci portalu Facebook pod tym linkiem https://www.facebook.com/legal/terms/customaudience# oraz https://www.facebook.com/legal/terms/dataprocessing, a Administrator zaleca zapoznanie si臋 z tymi zasadami przez ka偶dego U偶ytkownika.聽聽

Informacje zbierane w ramach u偶ywania Piksela Facebooka s膮 anonimowe i nie pozwalaj膮 na identyfikacj臋 U偶ytkownika. Pokazuj膮 og贸lne dane na temat u偶ytkownik贸w: lokalizacj臋, wiek, p艂e膰, zainteresowania. Dostawca portalu Facebook mo偶e 艂膮czy膰 te informacje z informacjami jakie U偶ytkownik przekazuje mu w ramach posiadanego konta w portalu Facebook, a nast臋pnie wykorzystywa膰 je zgodnie z w艂asnymi za艂o偶eniami i celami.聽聽

Administrator zaleca zapoznanie si臋 ze szczeg贸艂ami zwi膮zanymi z u偶yciem narz臋dzia Piksel Facebooka i ewentualnie zadanie pyta艅 dostawcy tego narz臋dzia, jak r贸wnie偶 zarz膮dzanie swoimi ustawieniami prywatno艣ci w portalu Facebook. Wi臋cej informacji znajduje si臋 pod linkiem: https://www.facebook.com/privacy/explanation. W ka偶dej chwili mo偶na zrezygnowa膰 z plik贸w聽 cookies odpowiedzialnych za wy艣wietlanie reklam remarketingowych np. na https://www.facebook.com/help/1075880512458213/.聽

U偶ytkownik korzystaj膮c ze strony wyra偶a zgod臋 na instalacj臋 wskazanego cookie na swoim urz膮dzeniu ko艅cowym.聽聽

 1. Wbudowany kod Google Analytics 鈥w celu analizy statystyk Strony. Google Analytics korzysta z w艂asnych plik贸w cookies do analizowania dzia艂a艅 i zachowa艅 U偶ytkownik贸w Strony. Pliki te s艂u偶膮 do przechowywania informacji, np. z jakiej strony U偶ytkownik trafi艂 na bie偶膮c膮 stron臋 internetow膮. Pomagaj膮 udoskonali膰 Stron臋.

Narz臋dzie to dostarczane jest przez firm臋 Google LLC. Dzia艂ania podejmowane w ramach korzystania z kodu Google Analytics opieraj膮 si臋 na prawnie uzasadnionym interesie Administratora polegaj膮cym na tworzeniu i korzystaniu ze statystyk, co nast臋pnie umo偶liwia ulepszanie us艂ug Administratora i optymalizacj臋 Strony.

W ramach korzystania z narz臋dzia Google Analytics Administrator nie przetwarza jakichkolwiek danych U偶ytkownika, umo偶liwiaj膮cych jego identyfikacj臋.聽

Administrator zaleca zapoznanie si臋 ze szczeg贸艂ami zwi膮zanymi z u偶yciem narz臋dzia Google Analytics, mo偶liwo艣ci膮 wy艂膮czenia kodu 艣ledz膮cego i ewentualnie zadanie pyta艅 dostawcy tego narz臋dzia pod linkiem:聽https://support.google.com/analytics#topic=3544906.聽

 1. Powiadomienia typu web push, z poziomu przegl膮darki 鈥w celu lepszej komunikacji z U偶ytkownikiem oraz szybszego przekazywania mu warto艣ciowych tre艣ci czy ofert, Administrator umo偶liwia wyra偶enie zgody na otrzymywanie powiadomie艅 typu web push z poziomu przegl膮darki U偶ytkownika.聽

Aby wyrazi膰 zgod臋 na odbieranie powiadomie艅 web push U偶ytkownik powinien na komunikacie wysy艂anym przez jego przegl膮dark臋 internetow膮 zaznaczy膰 opcj臋 鈥瀢y艣wietlaj powiadomienia鈥 lub inn膮 bliskoznaczn膮 (ka偶da przegl膮darka mo偶e inaczej nazywa膰 t臋 opcj臋).聽

Zgoda na otrzymywanie ww. powiadomie艅 mo偶e zosta膰 w聽ka偶dej chwili cofni臋ta poprzez zmian臋 ustawie艅 przegl膮darki internetowej U偶ytkownika. Administrator nie przetwarza 偶adnych danych osobowych U偶ytkownik贸w korzystaj膮cych z聽powiadomie艅 typu web push. U偶ytkownicy s膮 identyfikowani wy艂膮cznie na podstawie informacji, kt贸re s膮 przechowywane przez ich przegl膮darki internetowe, do kt贸rych Administrator nie ma dost臋pu.

 1. Wtyczki kieruj膮ce do social medi贸w Facebook, Instagram, Pinterest, LinkedIn.

U偶ytkownik po klikni臋ciu w ikon臋 danej wtyczki odsy艂any jest do strony zewn臋trznego dostawcy, w tym wypadku w艂a艣ciciela danego serwisu spo艂eczno艣ciowego np. Facebooka. Nast臋pnie posiada mo偶liwo艣膰 klikni臋cia 鈥淟ubi臋 to鈥 lub 鈥濽dost臋pnij鈥 i polubienia fanpage Administratora, znajduj膮cy si臋 w portalu Facebook lub te偶 bezpo艣redniego udost臋pnienia jego tre艣ci (postu, artyku艂u, video, itd.).

Administrator zaleca zapoznanie si臋 z polityk膮 prywatno艣ci Facebooka przed za艂o偶eniem konta w tym portalu. Administrator nie ma wp艂ywu na dane przetwarzane przez portal Facebook. Od momentu klikni臋cia przez U偶ytkownika w przycisk wtyczki odsy艂aj膮cej do medi贸w spo艂eczno艣ciowych, dane osobowe s膮 przetwarzane przez portal spo艂eczno艣ciowy np. Facebook, kt贸ry staje si臋 ich administratorem i decyduje o celach i zakresie ich przetwarzania. Cookies pozostawiane przez wtyczk臋 Facebooka (lub inne podmioty trzecie) mog膮 te偶 by膰 aplikowane w urz膮dzeniu U偶ytkownika po wej艣ciu na Stron臋 a nast臋pnie kojarzone z danymi gromadzonymi w portalu Facebooka. U偶ytkownik korzystaj膮c ze Strony akceptuje ten fakt. Administrator nie ma wp艂ywu na przetwarzanie danych przez podmioty trzecie w ten spos贸b.聽聽

Powy偶sze wskaz贸wki nale偶y odnie艣膰 r贸wnie偶 do obs艂ugi:聽

Facebook 鈥 fanpage znajduj膮cy si臋 pod adresem URL https://facebook.com/martifoxszkolenia ,聽

Profilu na portalu spo艂eczno艣ciowym Instagram, znajduj膮cego si臋 pod adresem URL:聽https://instagram.com/themartifox ,

 1. Narz臋dzia s艂u偶膮ce do oceny efektywno艣ci kampanii reklamowych Google Ads 鈥撀w celu prowadzenia kampanii reklamowych oraz remarketingowych, co jest prawnie uzasadnionym interesem Administratora.

Administrator nie gromadzi 偶adnych danych, kt贸re pozwala艂yby na identyfikacj臋 danych osobowych U偶ytkownika. Administrator zaleca zapoznanie si臋 z polityk膮 prywatno艣ci Google w celu poznania szczeg贸艂贸w dzia艂ania tych funkcji oraz ich ewentualnego wy艂膮czenia z poziomu przegl膮darki U偶ytkownika.

 1. Cookies s艂u偶膮ce do odzyskiwania porzuconych koszyk贸w i aktywno艣ci U偶ytkownika na stronie sklepu internetowego,

鈥撀w celu skierowania do U偶ytkownika komunikacji reklamowej zwi膮zanej z niezako艅czonym zam贸wieniem, co jest prawnie uzasadnionym interesem Administratora.聽

 1. Tre艣ci z portali i stron internetowych zewn臋trznych dostawc贸w,

Administrator mo偶e osadza膰 na Stronie tre艣ci z portali, serwis贸w, blog贸w i innych stron internetowych zewn臋trznych podmiot贸w. W szczeg贸lno艣ci mog膮 to by膰 filmy z serwisu You Tube czy Vimeo oraz nagrania d藕wi臋kowe w portalu SoundCloud.

Wspomniane podmioty trzecie mog膮 zapisywa膰 pewne dane o odtworzeniach tre艣ci jakich dokona艂 U偶ytkownik.聽

Je艣li nie chcesz, 偶eby mia艂o to miejsce, wyloguj si臋 z danego portalu (je艣li posiadasz tam konto i jeste艣 zalogowany) zanim odwiedzisz moj膮 Stron臋 lub nie odtwarzaj danych tre艣ci na Stronie. Mo偶esz te偶 zmieni膰 ustawienia swojej przegl膮darki i zablokowa膰 wy艣wietlanie Ci okre艣lonych tre艣ci z okre艣lonych portali.聽

Odtwarzaj膮c nagrania dost臋pne w portalu SoundCloud, korzystasz z us艂ug 艣wiadczonych przez SoundCloud, kt贸ry jest samodzielnym podmiotem 艣wiadcz膮cym na rzecz U偶ytkownika us艂ugi drog膮 elektroniczn膮. Szczeg贸艂y w zakresie przetwarzania danych osobowych przez SoundCloud zawiera polityka prywatno艣ci tego portalu:聽聽https://soundcloud.com/pages/privacy聽i polityka cookies :聽https://soundcloud.com/pages/cookies, a tak偶e regulamin :聽https://soundcloud.com/terms-of-use.

 1. Linki afiliacyjne i programy partnerskie, w tym Google AdSense

Na Stronie Administratora mog膮 pojawia膰 si臋 linki afiliacyjne do okre艣lonych produkt贸w lub us艂ug podmiot贸w trzecich. Jest to spos贸b monetyzacji tre艣ci znajduj膮cych si臋 na Stronie, a udost臋pnianych co do zasady bezp艂atnie. Klikni臋cie w link nie spowoduje po stronie U偶ytkownika naliczenia 偶adnych op艂at. Je艣li przejdziesz na stron臋 zewn臋trznego podmiotu klikaj膮c w link afiliacyjny i dokonasz zakupu produktu mo偶e mi zosta膰 przyznana prowizja. Korzystaj膮c ze Strony zgadzasz si臋 na wykorzystanie plik贸w cookies w tym zakresie.聽

Na Stronie mog膮 te偶 pojawia膰 si臋 okienka reklamowe z produktami podmiot贸w trzecich, w ramach tzw. Google AdSense. Administrator informuje, i偶 nie ma wp艂ywu na tre艣膰 tych reklam ani ich wygl膮d, o kt贸rych decyduje algorytm dostawcy, w tym wypadku Google LLC.聽 聽 Ustawienia i personalizacj臋 reklam mo偶esz zmodyfikowa膰 bezpo艣rednio z poziomu swojej przegl膮darki wchodz膮c pod adres:聽https://adssettings.google.com/authenticated.聽

 1. Narz臋dzie analityczne Yandex metrica

Narz臋dzie to s艂u偶y celom analitycznym i ulepszaniu oraz optymalizacji Strony i Sklepu internetowego Administratora. Zbiera dane zwi膮zane z aktywno艣ci膮 U偶ytkownika na Stronie, poruszaniem si臋 po Stronie. Taka aktywno艣膰 jest nast臋pnie nagrywana w formacie video i Administrator mo偶e j膮 odtworzy膰 w celu analizy zachowa艅 U偶ytkownik贸w Strony (ruchy na stronie, klikni臋cia myszk膮 w poszczeg贸lne miejsca, czas sp臋dzony na stronie, wyj艣cia, wej艣cia na poszczeg贸lne podstrony). W ramach takiego dzia艂ania, Administrator nie uzyskuje informacji pozwalaj膮cych na Twoj膮 identyfikacj臋. W tym celu, na Stronie znajduje si臋 specjalny kod 艣ledz膮cy Yandex, kt贸ry wykorzystuje pliki cookies tej偶e firmy. Mo偶esz go w ka偶dej chwili wy艂膮czy膰 poprzez zmian臋 ustawie艅 Twojej przegl膮darki.聽

Yandex Metrica jest reprezentowany przez podmiot znajduj膮cy si臋 w Unii Europejskiej Yandex Oy, Moreenikatu 6, 04600 Mantsala, Finlandia.聽

Je艣li U偶ytkownik chce pozna szczeg贸艂y zwi膮zane z ochron膮 prywatno艣ci i przetwarzaniem danych osobowych przez Yandex Metrica, Administrator zaleca zapoznanie si臋 z polityk膮 prywatno艣ci tutaj:聽https://yandex.com/legal/confidential/index.html.

 1. Administrator ponownie zaleca zapoznanie si臋 z polityk膮 prywatno艣ci ka偶dego z dostawc贸w powy偶szych us艂ug w celu poznania mo偶liwo艣ci dokonywania zmian i ustawie艅, zapewniaj膮cych ochron臋 praw U偶ytkownika.
 2. W ramach strony stosowane s膮 dwa rodzaje plik贸w cookies: sesyjne, kt贸re usuwane s膮 po zamkni臋ciu przegl膮darki, wylogowaniu lub opuszczeniu strony internetowej, oraz sta艂e, kt贸re s膮 przechowywane w urz膮dzeniu ko艅cowym u偶ytkownika, co umo偶liwia rozpoznanie przegl膮darki przy kolejnym wej艣ciu na stron臋, przez czas okre艣lony w parametrach plik贸w cookies lub do czasu ich usuni臋cia przez U偶ytkownika.
 3. W wielu przypadkach oprogramowanie s艂u偶膮ce do przegl膮dania stron internetowych (przegl膮darka internetowa) domy艣lnie dopuszcza przechowywanie plik贸w cookies w urz膮dzeniu ko艅cowym U偶ytkownika. U偶ytkownicy Serwisu mog膮 dokona膰 w ka偶dym czasie zmiany ustawie艅 dotycz膮cych plik贸w cookies. Ustawienia te mog膮 zosta膰 zmienione w szczeg贸lno艣ci w taki spos贸b, aby blokowa膰 automatyczn膮 obs艂ug臋 plik贸w cookies w ustawieniach przegl膮darki internetowej b膮d藕 informowa膰 o ich ka偶dorazowym zamieszczeniu w urz膮dzeniu U偶ytkownika Strony. Szczeg贸艂owe informacje o mo偶liwo艣ci i sposobach obs艂ugi plik贸w cookies dost臋pne s膮 w ustawieniach oprogramowania (przegl膮darki internetowej).
 4. Administrator informuje, 偶e ograniczenia stosowania plik贸w cookies (wy艂膮czenie ich, ograniczenie) mog膮 wp艂yn膮膰 na niekt贸re funkcjonalno艣ci dost臋pne na stronach internetowych Strony i utrudni膰 jej funkcjonowanie.聽
 5. Wi臋cej informacji na temat plik贸w cookies dost臋pnych jest pod adresem聽 聽 聽聽http://wszystkoociasteczkach.pl/lub w sekcji 鈥濸omoc鈥 w menu przegl膮darki internetowej.
 • 8 ZGODA NA COOKIES

Podczas pierwszego wej艣cia na Stron臋musisz wyrazi膰 zgod臋 na cookies lub podj膮膰 inne, mo偶liwe dzia艂ania wskazane w聽komunikacie, 偶eby m贸c dalej korzysta膰 z zawarto艣ci Strony. Korzystanie ze Strony oznacza wyra偶enie zgody.聽 Je偶eli nie chcesz takiej zgody wyrazi膰 鈥 opu艣膰 Stron臋. Zawsze te偶, mo偶esz zmieni膰 ustawienia swojej przegl膮darki, wy艂膮czy膰 lub usun膮膰 pliki cookies. W zak艂adce 鈥瀙omoc鈥 w聽 przegl膮darce U偶ytkownika znajduj膮 si臋 niezb臋dne informacje.聽

 • 9 LOGI SERWERA
 1. Korzystanie ze Strony wi膮偶e si臋 z przesy艂aniem zapyta艅 do serwera, na kt贸rym przechowywana jest Strona.
 2. Ka偶de zapytanie skierowane do serwera zapisywane jest w logach serwera. Logi obejmuj膮 m.in. adres IP U偶ytkownika, dat臋 i czas serwera, informacje o przegl膮darce internetowej i systemie operacyjnym, z jakiego korzysta U偶ytkownik.
 3. Logi zapisywane i przechowywane s膮 na serwerze.
 4. Logi serwera s艂u偶膮 do administrowania Stron膮, a ich tre艣膰 nie jest ujawniana nikomu poza osobami i podmiotami upowa偶nionymi do administrowania serwerem.
 5. Administrator nie wykorzystuje w 偶aden spos贸b log贸w serwera do identyfikacji U偶ytkownika.聽

Data publikacji Polityki Prywatno艣ci: 08.11.2022

Data ostatniej aktualizacji: 08.11.2022

REGULAMIN SPRZEDA呕Y

https://www.martifox.com
Obowi膮zuj膮cy od 19.03.2023聽聽

Niniejszy regulamin okre艣la zasady dokonywania zakupu produkt贸w ze strony internetowej pod adresem https://www.martifox.com, sposoby zawierania um贸w, prawa i obowi膮zki Us艂ugodawcy oraz Klient贸w oraz informacje o sposobie reklamacji i odst膮pienia od umowy. Umowa zawierana jest na podstawie z艂o偶enia zam贸wienia przez stron臋 martifox.com

Informacje dost臋pne na stronie martifox.com i w tym Regulaminie nie stanowi膮 oferty w rozumieniu przepis贸w Kodeksu cywilnego, ale zaproszenie do zawarcia umowy.

Je偶eli masz jakie艣 pytania dotycz膮ce tre艣ci Regulaminu, skontaktuj si臋 z nami na adres podany poni偶ej.

KONTAKT

W ka偶dej sprawie zwi膮zanej z zakupami i funkcjonowaniem strony martifox.com mo偶esz skontaktowa膰 si臋 z nami pod adresem: [email protected].

Kto udost臋pnia Tre艣膰 i Us艂ug臋 Cyfrow膮?聽

Us艂ugodawc膮 jest w艂a艣ciciel strony martifox.com sp贸艂ka聽Marti Fox Consultancy LTD聽zarejestrowan膮 pod adresem 345a Flat 2 Cro 6rg Lower Addiscombre Road CR0 6RG w Londynie oraz聽MARTI FOX CONSULTANCY - FZCO o numerze 31939 zarejestrowan膮 pod adresem聽Dubai Silicon Oasis, DPD, Building A1, Dubai, United Arab Emirates.

Kogo dotyczy Regulamin?聽

Regulamin dotyczy os贸b, kt贸re korzystaj膮 z udost臋pnionych Tre艣ci cyfrowych lub Us艂ug cyfrowych w ramach strony martifox.com, odbiorcami s膮 zar贸wno konsumenci, przedsi臋biorcy na prawach konsumenta, jak i pozostali przedsi臋biorcy.

DEFINICJE

Us艂ugodawca - sp贸艂ka聽Marti Fox Consultancy LTD聽zarejestrowan膮 pod adresem 345a Flat 2 Cro 6rg Lower Addiscombre Road CR0 6RG w Londynie oraz firma MARTI FOX CONSULTANCY - FZCO o numerze 31939 zarejestrowan膮 pod adresem聽Dubai Silicon Oasis, DPD, Building A1, Dubai, United Arab Emirates.

Strona martifox.com - serwis internetowy oferuj膮cy produkty, dost臋pny pod adresem martifox.com.聽

Formularz zam贸wienia - formularz s艂u偶膮cy do z艂o偶enia zam贸wienia na Tre艣膰 i Us艂ug臋 Cyfrow膮. Uzupe艂nienie formularza wymaga uzupe艂nienia danych Klienta oraz wybrania sposobu p艂atno艣ci.聽聽

Klient - konsument, Przedsi臋biorca lub Przedsi臋biorca na prawach konsumenta. Klientem jest podmiot b臋d膮cy osob膮 fizyczn膮 lub osob膮 prawn膮, kt贸ry dokonuje zakupu Tre艣ci lub Us艂ugi cyfrowej.

Przedsi臋biorca - osoba fizyczna lub osoba prawna, prowadz膮ca dzia艂alno艣膰 gospodarcz膮, kt贸ra dokonuje zakupu Tre艣ci lub Us艂ugi cyfrowej, zawieraj膮c Umow臋, a z tre艣ci tej Umowy wynika, 偶e jest ona bezpo艣rednio zwi膮zana z wykonywan膮 przez Przedsi臋biorc臋 dzia艂alno艣ci膮 gospodarcz膮 i posiada dla Przedsi臋biorcy charakter zawodowy.

Konsument - osoba fizyczna dokonuj膮ca z Us艂ugodawc膮 czynno艣ci prawnej niezwi膮zanej bezpo艣rednio z jej dzia艂alno艣ci膮 gospodarcz膮 lub zawodow膮.

Przedsi臋biorca na prawach konsumenta - osoba fizyczna prowadz膮ca dzia艂alno艣膰 gospodarcz膮, dokonuj膮ca zakupu Tre艣ci lub Us艂ugi cyfrowej, kt贸ra jest bezpo艣rednio zwi膮zana z dzia艂alno艣ci膮 gospodarcz膮 tej osoby, ale z tre艣ci Umowy wynika, 偶e Umowa ta nie posiada dla przedsi臋biorcy charakteru zawodowego (np. na podstawie danych o przedmiocie dzia艂alno艣ci gospodarczej udost臋pnionych w CEIDG).

Tre艣膰 cyfrowa - dane wytworzane i dostarczane w postaci cyfrowej.

Us艂uga cyfrowa - us艂uga pozwalaj膮ca na wytwarzanie, przetwarzanie i przechowywanie danych lub dost臋p do nich w postaci cyfrowej lub us艂uga pozwalaj膮c膮 na wsp贸lne korzystanie z danych w postaci cyfrowej, kt贸re zosta艂y przes艂ane lub wytworzone przez konsumenta lub innych u偶ytkownik贸w tej us艂ugi, lub inne formy interakcji przy pomocy takich danych.

Produkt - indywidualny dost臋p Klienta do Tre艣ci cyfrowej lub Us艂ugi cyfrowej, kt贸ra jest przedmiotem Umowy,i kt贸ry jest przyznany na okre艣lony czas zgodny z Umow膮. Opis Produktu oraz ceny brutto s膮 dost臋pne na stronie martifox.com przy prezentowanej Tre艣ci lub Us艂udze cyfrowej.

Cena - wskazane w polskich z艂otych wynagrodzenie wraz z podatkami nale偶ne Us艂ugodawcy z tytu艂u wykonania Umowy przez Us艂ugodawc臋.

Us艂uga elektroniczna - 艣wiadczenie us艂ug drog膮 elektroniczn膮, w rozumieniu Ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o 艣wiadczeniu us艂ug drog膮 elektroniczn膮 (Dz.U. z 2020 r, poz. 344 z p贸藕n. zm.), przez Us艂ugodawc臋 na rzecz Klienta za po艣rednictwem strony internetowej martifox.com.

Wymagania techniczne - minimalne wymagania techniczne, kt贸rych spe艂nienie jest niezb臋dne do wsp贸艂pracy z systemem teleinformatycznym, kt贸rym pos艂uguje si臋 stron martifox.com, w tym zawarcia Umowy o 艢wiadczenie Us艂ug lub Umowy tj.:

 • 鈼徛 komputer, laptop lub inne urz膮dzenie multimedialne z dost臋pem do Internetu;
 • 鈼徛 dost臋p do poczty elektronicznej;
 • 鈼徛 Klient musi posiada膰 wa偶ny/aktywny adres e-mail, a tak偶e w okre艣lonych
  przypadkach klawiatur臋 lub inne urz膮dzenie wskazuj膮ce, umo偶liwiaj膮ce
  poprawne wype艂nienie formularzy elektronicznych;
 • 鈼徛 dost臋p do aktualnej przegl膮darki internetowej: Mozilla Firefox, Internet
  Explorer, Opera, Google Chrome, Safari.

Umowa - umowa zawierana pomi臋dzy Us艂ugodawc膮 a Klientem za po艣rednictwem strony martifox.com lub w inny spos贸b, w szczeg贸lno艣ci poprzez zg艂oszenie zainteresowania zakupem produktu w bezpo艣redniej wiadomo艣ci na konto martifox.official na Instagramie oraz otrzymanie linku do koszyka i op艂acenie z艂o偶onego Zam贸wienia przez Klienta, w ramach kt贸rej Us艂ugodawca zobowi膮zuje si臋 do udost臋pnienia Tre艣ci lub Us艂ugi cyfrowej, a Klient do zap艂aty Ceny. Umowa zawierana jest z chwil膮 przes艂ania potwierdzenia przyj臋cia Zam贸wienia przez Us艂ugodawc臋.

Umowa o 艣wiadczenie us艂ug - zawarta pomi臋dzy Us艂ugodawc膮 a Klientem, kt贸rej przedmiotem jest 艣wiadczenie Us艂ug Elektronicznych udost臋pnianych za po艣rednictwem strony martifox.com, na warunkach okre艣lonych w niniejszym Regulaminie.

Zam贸wienie - o艣wiadczenie woli Klienta sk艂adane za po艣rednictwem formularza zam贸wienia, zmierzaj膮ce do zawarcia Umowy na odleg艂o艣膰, kt贸re jest sk艂adane z wykorzystaniem 艣rodk贸w porozumiewania si臋 na odleg艂o艣膰, w szczeg贸lno艣ci strony internetowej martifox.com, co do kt贸rej Klient sk艂ada ofert臋 zawarcia Umowy dotycz膮c膮 Tre艣ci cyfrowej lub Us艂ugi cyfrowej i kierowane jest do Us艂ugodawcy oraz w ramach kt贸rego Klient podaje swoje dane niezb臋dne dla ewentualnego zawarcia i wykonania Umowy.

Zainteresowanie produktem mo偶na zg艂osi膰 poprzez bezpo艣redni膮 wiadomo艣膰 na konto martifox.official na Instagramie.

Koszyk - us艂uga Elektroniczna udost臋pniana Klientowi strony martifox.com polegaj膮ca na umo偶liwieniu mu z艂o偶enia Zam贸wienia Tre艣ci lub Us艂ugi cyfrowej, wpisaniu kod贸w rabatowych umo偶liwiaj膮cych obni偶enie Ceny na zasadach okre艣lonych odr臋bnymi umowami/regulaminami, wy艣wietleniu podsumowania dot. Ceny poszczeg贸lnych Tre艣ci i Us艂ug cyfrowych.

Konto u偶ytkownika - to indywidualny dla ka偶dego Klienta dost臋p do panelu kursu online, uruchomiony na rzecz Klienta przez Us艂ugodawc臋 po dokonaniu zakupu kursu online.

Promocje - szczeg贸lne warunki zawarcia Umowy proponowane przez Us艂ugodawc臋 w okre艣lonym konkretnie czasie, z kt贸rych Klient mo偶e skorzysta膰 na okre艣lonych przez Us艂ugodawc臋 zasadach np. obni偶enie ceny Tre艣ci lub Us艂ugi cyfrowej.

Ustawa o prawach konsumenta - ustawa z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz.U. 2020 poz. 287 z p贸藕n. zm.).

Regulamin - niniejszy dokument okre艣laj膮cy zasady zawierania Um贸w oraz zasady 艣wiadczenia i korzystania z us艂ug, w tym Us艂ug Elektronicznych, udost臋pnianych przez Us艂ugodawc臋 za po艣rednictwem strony martifox.com na rzecz Klient贸w. Regulamin okre艣la prawa i obowi膮zki Klienta martifox.com b臋d膮cego Konsumentem, Przedsi臋biorc膮 lub Przedsi臋biorc膮 na prawach konsumenta.

Cena pocz膮tkowa - pierwsza Cena Produktu, w kt贸rej pojawi艂 si臋 Produkt na stronie martifox.com.

Ostatnia najni偶sza cena w ci膮gu 30 dni - najni偶sza Cena, w kt贸rej produkt by艂 dost臋pny na stronie martifox.com w ci膮gu ostatnich 30 dni.

Cena promocyjna - cena Produkt贸w na stronie martifox.com po obni偶eniu w zwi膮zku z og艂oszeniem przez Us艂ugodawc臋 Promocji.

OG脫LNE WARUNKI KORZYSTANIA ZE STRONY MARTIFOX.COM:

 1. Ten Regulamin jest nieodp艂atnie udost臋pniany ka偶demu Klientowi przed zawarciem umowy w spos贸b, kt贸ry umo偶liwia pozyskanie, odtwarzanie i utrwalenie jego tre艣ci za pomoc膮 systemu teleinformatycznego, z kt贸rego korzysta Klient.
 2. Klient ma obowi膮zek zapozna膰 si臋 z tre艣ci膮 Regulaminu przed zawarciem umowy. Je偶eli Klient nie akceptuje jego postanowie艅, nie powinien dokonywa膰 zakup贸w na stronie martifox.com. Zawarcie Umowy z Us艂ugodawc膮 oznacza, 偶e Klient zapozna艂 si臋 z tre艣ci膮 Regulaminu i zwi膮zany jest z jego postanowieniami.
 3. Wszystkie ceny Produkt贸w cyfrowych s膮 cenami brutto w polskich z艂otych.
 4. Do poprawnego korzystania ze strony martifox.com konieczne jest spe艂nienie Wymaga艅 Technicznych, posiadanie dost臋pu do urz膮dzenia z Internetem, z aktualnym systemem operacyjnym oraz z aktualn膮 przegl膮dark膮 internetow膮, a tak偶e posiadanie konta e-mail. Klient powinien tak偶e posiada膰 wiedz臋 na temat zagro偶e艅 dotycz膮cych korzystania z Internetu (w tym zakup贸w online) oraz zabezpieczy膰 swoje urz膮dzenie w podstawowe 艣rodki bezpiecze艅stwa technicznego (np. programy antywirusowe).
 5. Klient zobowi膮zany jest do niedostarczania tre艣ci bezprawnych oraz tre艣ci zabronionych przez przepisy prawa (np. naruszaj膮cych dobra osobiste os贸b trzecich), a tak偶e do wprowadzania danych zgodnych ze stanem faktycznym.
 6. Klient strony martifox.com zobowi膮zany jest w szczeg贸lno艣ci do:
  1. podawania w udost臋pnionych na stronie martifox.com formularzach wy艂膮cznie prawdziwych, aktualnych i niezb臋dnych oraz koniecznych danych oraz niezw艂ocznego aktualizowania danych, w tym danych osobowych, podanych przez Klienta w zwi膮zku z zawarciem Um贸w;
  2. korzystania z us艂ug i funkcjonalno艣ci udost臋pnianych przez stron臋 martifox.com w spos贸b niezak艂贸caj膮cy funkcjonowanie stony oraz w spos贸b zgodny z przepisami obowi膮zuj膮cego prawa, postanowieniami Regulaminu, a tak偶e zgodnie z zwyczajami i zasadami wsp贸艂偶ycia spo艂ecznego, tak偶e w spos贸b niezak艂贸caj膮cy funkcjonowanie pozosta艂ych Klient贸w strony martifox.com;
  3. niedostarczania i nieprzekazywania w ramach strony martifox.com jakichkolwiek tre艣ci zabronionych przez przepisy obowi膮zuj膮cego prawa, w szczeg贸lno艣ci naruszaj膮cych maj膮tkowe prawa autorskie os贸b trzecich lub ich dobra osobiste;
  4. nieumieszczania tre艣ci o charakterze bezprawnych, takich jak: rozsy艂anie lub umieszczanie na stronie martifox.com niezam贸wionej informacji handlowej (spam) lub umieszczanie jakichkolwiek tre艣ci naruszaj膮cych przepisy prawa;
  5. niemodyfikowania w spos贸b nieuprawniony tre艣ci dostarczanych przez stron臋 martifox.com w szczeg贸lno艣ci Cen lub opis贸w Tre艣ci lub Us艂ug cyfrowych;
  6. niepodejmowanie czynno艣ci maj膮cych na celu wej艣cie w posiadanie informacji nieprzeznaczonych dla Klienta;
  7. terminowej zap艂aty Ceny i innych ustalonych przez Klienta koszt贸w w pe艂nej wysoko艣ci.
 7. Klient nie jest uprawniony do przekazywania loginu i has艂a osobom nieuprawnionym lub do korzystania z Konta U偶ytkownika kursu online innego Klienta.
 8. Tre艣ci i Us艂ugi cyfrowe mog膮 by膰 prezentowanena stronie martifox.com w ramach przedsprzeda偶y lub w Promocji, kt贸rej warunki zamieszczone s膮 na stronie. Cena wskazywana przez Us艂ugodawc臋 obok Ceny Promocyjnej jest najni偶sz膮 cen膮, w kt贸rej produkt by艂 dost臋pny na stonie w ci膮gu ostatnich 30 dni (Ostatnia Najni偶sza Cena).
 9. W przypadku udost臋pnienia Tre艣ci i Us艂ugi cyfrowej w ramach Promocji, Us艂ugodawca oznacza, 偶e dana Tre艣膰 lub Us艂uga Cyfrowa jest w cenie promocyjnej.
 10. Je偶eli Cena udost臋pniona Klientowi na stronie martifox.com jest spersonalizowana, np. ustalona na podstawie informacji o Kliencie uzyskanych z danych marketingowych (profilowanie), Us艂ugodawca udost臋pnia Klientowi informacj臋 na temat indywidualnego dostosowania ceny (personalizacji cen) przy Cenie Tre艣ci lub Us艂ugi cyfrowej na stronie martifox.com.
 11. Us艂ugodawca podejmuje 艣rodki organizacyjne i techniczne maj膮ce na celu zabezpieczenie bezpiecze艅stwa korzystania ze strony martifox.com oraz funkcjonalno艣ci dost臋pnych w ramach strony (formularz zam贸wienia itd.).

US艁UGI ELEKTRONICZNE NA STRONIE MARTIFOX.COM:

Us艂ugodawca 艣wiadczy na rzecz Klient贸w za po艣rednictwem strony martifox.com nieodp艂atnie nast臋puj膮ce Us艂ugi Elektroniczne:

 1. Us艂ug臋 zawierania Um贸w na zasadach okre艣lonych w Regulaminie;
 2. Us艂ug臋 Konto U偶ytkownika kursu online oraz dost臋p do kursu online za pomoc膮 Konta U偶ytkownika kursu online;
 3. Us艂ug臋 sk艂adania Zam贸wie艅 na zasadach okre艣lonych w Regulaminie;
 4. Us艂ug臋 umo偶liwienia Klientom korzystania z us艂ug Koszyka;
 5. Us艂ug臋 udost臋pnienia Tre艣ci i Us艂ug cyfrowych na stronie internetowej martifox.com.

 1. Klient sk艂ada Zam贸wienie na stronie martifox.com bez zak艂adania Konta, chyba聽 偶e wyra偶a zgod臋 na utworzenie Konta w formularzu zakupowym.
 2. Us艂ugodawca w przypadku zakupu kursu online 艣wiadczy us艂ug臋 utrzymania Konta U偶ytkownika kursu online na zewn臋trznej platformie KAJABI. Konto jest zak艂adane automatycznie po zakupie kursu online na podstawie danych podanych podczas sk艂adania Zam贸wienia 鈥 imienia i nazwiska Klienta oraz jego adresu e-mail.
 3. Klient otrzymuje na adres e-mail dane do logowania do Konta U偶ytkownika kursu online.聽
 4. Klient loguje si臋 na Konto przy u偶yciu adresu e-mail oraz indywidualnego has艂a, kt贸re Klient ustala samodzielnie.
 5. Umowa o prowadzenie Konta U偶ytkownika kursu online zawierana jest na czas nieokre艣lony i mo偶na wypowiedzie膰 j膮 w ka偶dym momencie.
 6. Us艂uga utrzymywania Konta U偶ytkownika kursu online jest nieodp艂atna.聽
 7. Us艂ugodawca, na pro艣b臋 Klienta, usuwa Konto U偶ytkownika kursu online. Aby zg艂osi膰 偶膮danie usuni臋cia Konta, Klient powinien skontaktowa膰 si臋 z Us艂ugodawc膮 na adres e-mail podany w pocz膮tkowej cz臋艣ci Regulaminu.
 8. Konto U偶ytkownika kursu online usuwane jest w terminie do 30 dni od dnia otrzymania 偶膮dania usuni臋cia Konta.
 9. Korzystanie z Koszyka rozpoczyna si臋 z momentem dodania przez Klienta pierwszej Tre艣ci lub Us艂ugi cyfrowej do Koszyka.
 10. Us艂uga Koszyk 艣wiadczona jest nieodp艂atnie oraz ma charakter jednorazowy i ulega zako艅czeniu z chwil膮 z艂o偶enia Zam贸wienia.
 11. Reklamacje zwi膮zane ze 艣wiadczeniem Us艂ug Elektronicznych mo偶na sk艂ada膰 pisemnie na adres siedziby Us艂ugodawcy lub elektronicznie na adres wskazany na pocz膮tku Regulaminu.
 12. Ustosunkowanie si臋 do reklamacji przez Us艂ugodawc臋 nast臋puje niezw艂ocznie, nie p贸藕niej ni偶 w terminie 14 dni od dnia jej otrzymania.
 13. W celu przy艣pieszenia rozpatrzenia reklamacji rekomenduje si臋 podanie przez Klienta w opisie reklamacji informacji i okoliczno艣ci dotycz膮cych przedmiotu reklamacji, w szczeg贸lno艣ci rodzaju i daty wyst膮pienia nieprawid艂owo艣ci oraz 偶膮dania Klienta wraz z przekazaniem danych kontaktowych sk艂adaj膮cego reklamacj臋.
 14. Podane wy偶ej wymogi maj膮 form臋 jedynie rekomendacji Us艂ugodawcy i nie wp艂ywaj膮 na skuteczno艣膰 reklamacji z艂o偶onych z pomini臋ciem zalecanego opisu reklamacji.

ZAWARCIE, WYKONANIE UMOWY I P艁ATNO艢CI:

 1. Us艂ugodawca umo偶liwia sk艂adanie Zam贸wie艅 oraz zawarcie Um贸w dotycz膮cych udost臋pniania Tre艣ci i Us艂ug cyfrowych poprzez stron臋 martifox.com.
 2. G艂贸wne cechy Tre艣ci i Us艂ugi cyfrowej oraz specyfikacja s膮 okre艣lone na stronie produktowej ka偶dej Tre艣ci lub Us艂ugi cyfrowej na stronie martifox.com.
 3. Zawarcie Umowy pomi臋dzy Klientem a Us艂ugodawc膮 mo偶e nast膮pi膰 po uprzednim z艂o偶eniu przez Klienta Zam贸wienia na zasadach okre艣lonych poni偶ej.
 4. Umowa zawierana jest po z艂o偶eniu Zam贸wienia na stronie martifox.com za pomoc膮 Formularza Zam贸wienia, w momencie potwierdzenia jej przez Us艂ugodawc臋, przy czym potwierdzenie nast臋puje w formie przes艂ania wiadomo艣ci e-mail przez Us艂ugodawc臋 na adres e-mail wskazany przez Klienta podczas sk艂adania Zam贸wienia.
 5. Przedmiotem Umowy jest zobowi膮zanie Us艂ugodawcy do udost臋pnienia Tre艣ci lub Us艂ug cyfrowych Klientowi za cen臋 wskazan膮 na stronie martifox.com p艂atn膮 przez Klienta.
 6. Zam贸wienia mo偶na sk艂ada膰 7 dni w tygodniu, 24 godziny na dob臋.
 7. Us艂ugodawca umo偶liwia Klientowi z艂o偶enie Zam贸wienia w nast臋puj膮cy spos贸b: poprzez dodanie Tre艣ci lub Us艂ugi cyfrowej do Koszyka, po czym Klient przechodzi do Formularza zam贸wienia.
 8. Klient jest zobowi膮zany samodzielnie wype艂ni膰 Formularz zam贸wienia w zakresie jego danych niezb臋dnych do zawarcia i realizacji Umowy.
 9. W ka偶dym przypadku podanie nieaktualnych lub nieprawdziwych danych Klienta mo偶e uniemo偶liwi膰 realizacj臋 Umowy, poniewa偶 warunkiem z艂o偶enia Zam贸wienia jest prawid艂owe i kompletne wype艂nienie Formularza zam贸wienia. W Formularzu zam贸wienia niezb臋dne jest podanie przez Klienta nast臋puj膮cych danych dotycz膮cych Klienta: imi臋 i nazwisko, dok艂adny adres, adres poczty elektronicznej oraz danych dotycz膮cych Umowy tj.: wybrana Tre艣膰 lub Us艂uga cyfrowa, spos贸b p艂atno艣ci za Tre艣膰 i/lub Us艂ug臋 cyfrow膮 przez Klienta.
 10. W wypadku Klient贸w nieb臋d膮cych Konsumentami niezb臋dne jest tak偶e podanie firmy, a je艣li za偶膮dali oni w ramach formularza wystawienia faktury, r贸wnie偶 danych niezb臋dnych do wystawienia faktury, w tym NIP.
 11. Warunkiem z艂o偶enia Zam贸wienia, opr贸cz wskazanych powy偶ej okoliczno艣ci, jest tak偶e zaakceptowanie warunk贸w Regulaminu i polityki prywatno艣ci Us艂ugodawcy, a tak偶e zap艂ata Ceny za Tre艣ci i/lub Us艂ugi cyfrowe po wyborze sposobu p艂atno艣ci, kt贸ry tego wymaga.
 12. Naci艣ni臋cie przycisku 鈥瀂amawiam i p艂ac臋鈥 (lub innego o r贸wnoznacznym brzmieniu) jest r贸wnoznaczne ze z艂o偶eniem Zam贸wienia (Klient sk艂ada ofert臋) na wybran膮 Tre艣膰 i/lub Us艂ug臋 cyfrow膮.
 13. Klient ma mo偶liwo艣膰 weryfikacji Tre艣ci i Us艂ugi cyfrowej znajduj膮cej si臋 w Koszyku oraz dokonania zmian do czasu z艂o偶enia Zam贸wienia.
 14. Po klikni臋ciu przycisku 鈥瀂amawiam i p艂ac臋鈥 (lub innego o r贸wnoznacznym brzmieniu) Klient b臋dzie mia艂 mo偶liwo艣膰 wyboru operatora p艂atno艣ci i zostanie w spos贸b automatyczny przekierowany do bramki p艂atno艣ci obs艂ugiwanej przez wybranego operatora, w przypadku wyboru p艂atno艣ci online. Informacje o dost臋pnych operatorach s膮 na bie偶膮co podawane na stronie martifox.com. W przypadku sk艂adania zam贸wienia poprzez wiadomo艣膰 bezpo艣redni膮 na Instagramie, osoba zainteresowana otrzymuje link do koszyka i uiszcza op艂at臋.聽
 15. W odpowiedzi na Zam贸wienie Klient niezw艂ocznie otrzymuje wiadomo艣膰 na podany w tym celu adres e-mail z potwierdzeniem otrzymania Zam贸wienia i rozpocz臋cia jego weryfikacji.
 16. Po zweryfikowaniu Zam贸wienia, bez nieuzasadnionego op贸藕nienia, Us艂ugodawca wysy艂a do Klienta na podany adres e-mail wiadomo艣膰 z potwierdzeniem przyj臋cia oferty, z艂o偶onej w ramach przes艂ania Zam贸wienia oraz potwierdzeniem rozpocz臋cia realizacji Zam贸wienia lub informacj臋 o odmowie przyj臋cia wszystkich lub poszczeg贸lnych ofert, z艂o偶onych w ramach Zam贸wienia.
 17. Do zawarcia Umowy dochodzi z chwil膮 przyj臋cia Zam贸wienia przez Us艂ugodawc臋, kt贸re nast臋puje w formie przes艂ania wiadomo艣ci e-mail potwierdzaj膮cej przyj臋cie Zam贸wienia. W przypadku Zam贸wienia, kt贸re nale偶y op艂aci膰 na podstawie faktury wystawionej przez Us艂ugodawc臋, Klient jest zobowi膮zany do zap艂aty Ceny w pe艂nej wysoko艣ci, w terminie wskazanym na fakturze wystawionej przez Us艂ugodawc臋. W przypadku niedope艂nienia tego obowi膮zku Umow臋 uwa偶a si臋 za niezawart膮.
 18. W przypadku odmowy przyj臋cia oferty b膮d藕 ofert z艂o偶onych w ramach realizacji Zam贸wienia przez Klienta, Umowa w zakresie Tre艣ci i/lub Us艂ugi cyfrowej, wskazana przez Us艂ugodawc臋 w wiadomo艣ci e-mail z odmow膮 przyj臋cia oferty, nie zostaje zawarta. W takim wypadku Us艂ugodawca niezw艂ocznie, nie p贸藕niej ni偶 w terminie 14 dni od wys艂ania wiadomo艣ci, o kt贸rej mowa powy偶ej zwraca Klientowi uiszczone przez niego p艂atno艣ci, w zakresie w jakim Umowa nie zosta艂a zawarta.
 19. Na adres e-mail podany w formularzu przez Klienta Us艂ugodawca wysy艂a podsumowanie Zam贸wienia zawieraj膮ce najwa偶niejsze informacje o Zam贸wieniu.
 20. Po dokonaniu zakupu, Klient wysy艂a potwierdzenie p艂atno艣ci na adres [email protected].
 21. Us艂ugodawca organizuje Promocje na wybrane Tre艣ci lub Us艂ugi cyfrowe dost臋pne na stronie martifox.com. Promocje nie podlegaj膮 艂膮czeniu, o ile postanowienia Promocji wyra藕nie nie stanowi膮 inaczej. Mo偶liwo艣膰 skorzystania z danej Promocji mo偶e zale偶e膰 od dost臋pno艣ci Tre艣ci lub Us艂ugi cyfrowej na stronie martifox.com.
 22. Us艂ugodawca umo偶liwia nast臋puj膮ce metody p艂atno艣ci:
  1. karta debetowa/kredytowa (realizacja Zam贸wienia rozpocz臋ta zostanie po uzupe艂nieniu przez Klienta danych dotycz膮cych karty debetowej b膮d藕 kredytowej),
  2. przelew tradycyjny (realizacja Zam贸wienia rozpocz臋ta zostanie po wys艂aniu przez Us艂ugodawc臋 polecenia p艂atno艣ci na email poprzez Revolut).聽
 23. Us艂ugodawca przeka偶e Klientowi dow贸d zakupu w formie elektronicznej. Klient wyra偶a zgod臋, aby dow贸d zap艂aty, tj. faktura lub paragon, zosta艂 sporz膮dzony i przes艂any na podany przez niego w trakcie sk艂adania Zam贸wienia adres e-mail.
 24. P艂atno艣膰 za Tre艣膰 lub Us艂ug臋 cyfrow膮 dokonywana jest przy pomocy serwisu stripe.com powi膮zanego z zewn臋trzn膮 platform膮 KAJABI, na kt贸rej znajduje si臋 kurs.聽
 25. Us艂ugodawca nie przechowuje w swojej bazie numer贸w kart p艂atniczych Klient贸w chyba, 偶e Klient wyrazi na to uprzednio zgod臋 podczas wype艂niania formularza zakupowego.
 26. P艂atno艣膰 nast臋puje na zasadach prezentowanych na stronie martifox.com. W razie w膮tpliwo艣ci Klient mo偶e skontaktowa膰 si臋 z Us艂ugodawc膮, kieruj膮c wiadomo艣膰 na adres wskazany w Regulaminie.TRE艢CI I US艁UGI CYFROWE:聽

 1. Tre艣ci i Us艂ugi cyfrowe oferowane na stronie martifox.com dotycz膮 tre艣ci edukacyjnych i zwi膮zanych z tematyk膮 marketingu. W ramach Umowy zawartej zgodnie z postanowieniami niniejszego Regulaminu Us艂ugodawca udost臋pnia Klientowi Tre艣ci cyfrowe i/lub Us艂ugi cyfrowe zgodnie z Zam贸wieniem Klienta.
 2. Realizacja Zam贸wienia oznacza, 偶e Us艂ugodawca dostarcza Klientowi dane umo偶liwiaj膮ce dost臋p do tre艣ci zgodnych z Zam贸wieniem Klienta. Dane dost臋powe przesy艂ane s膮 na adres e-mail wskazany podczas sk艂adania Zam贸wienia.
 3. Ceny Tre艣ci i Us艂ug cyfrowych prezentowane s膮 Klientowi na stronie internetowej martifox.com oraz w trakcie sk艂adania Zam贸wienia. Wszystkie ceny podane na stronach martifox.com s膮 cenami brutto uwzgl臋dniaj膮cymi podatki.
 4. Ze wzgl臋du na rodzaj i czas trwania Us艂ug lub Tre艣ci cyfrowych poszczeg贸lne warianty Tre艣ci lub Us艂ug cyfrowych mog膮 r贸偶ni膰 si臋 swoim zakresem oraz poziomem dost臋pu do materia艂贸w.
 5. Wszystkie Us艂ugi i Tre艣ci cyfrowe prezentowane s膮 na stronie martifox.com. Dost臋p do zawarto艣ci Zam贸wienia zostanie przyznany Klientowi niezw艂ocznie po zawarciu Umowy (zazwyczaj po wniesieniu na rzecz Us艂ugodawcy przez Klienta op艂aty odpowiadaj膮cej Cenie wybranej Tre艣ci lub Us艂udze cyfrowej), o ile inaczej nie wskazano w opisie Tre艣ci lub Us艂ugi cyfrowej. Konto U偶ytkownika kursu online oznacza indywidualny panel dla Klienta kursu online, uruchomiony dla niego przez Us艂ugodawc臋 na zewn臋trznej platformie KAJABI pod艂膮czonej do strony internetowej martifox.com.聽
 6. Z chwil膮 zalogowania si臋 do Konta U偶ytkownika kursu online po zakupie kursu online lub z chwil膮 uzyskania dost臋pu do zam贸wionej Tre艣ci lub Us艂ugi cyfrowej, w szczeg贸lno艣ci poprzez przes艂anie linku do 艣ci膮gni臋cia materia艂贸w lub uzyskania do nich dost臋pu, przedmiot Umowy uwa偶a si臋 za dostarczony w ca艂o艣ci Klientowi.
 7. Je偶eli w opisie Tre艣ci lub Us艂ugi cyfrowej Us艂ugodawca okre艣la inny termin dostarczenia Tre艣ci lub Us艂ugi cyfrowej, to Klienta obowi膮zuje termin wskazany przez Us艂ugodawc臋 na stronie martifox.com (przedsprzeda偶).PRAWA AUTORSKIE:

 1. Klient zobowi膮zany jest do przestrzegania warunk贸w niniejszej licencji w zakresie tre艣ci dost臋pnych w ramach stony martifox.com oraz poszczeg贸lnych Tre艣ci i Us艂ug cyfrowych. Us艂ugodawca mo偶e okre艣li膰 warunki licencji odr臋bnie, umieszczaj膮c stosowny zapis w opisie Tre艣ci lub Us艂ugi cyfrowej.
 2. Klient ma prawo korzysta膰 z Tre艣ci lub Us艂ugi cyfrowej wy艂膮cznie na w艂asny u偶ytek, o ile inaczej nie wskazano w opisie Produktu.
 3. Zabrania si臋 Klientowi udost臋pnia膰 Tre艣ci cyfrowe lub dane do swojego Konta U偶ytkownika kursu online聽 innym podmiotom.
 4. Zabrania si臋 Klientowi wykorzystywania w jakiekolwiek formie Tre艣ci, Us艂ugi cyfrowej i nabytej wiedzy w celu prowadzenia konkurencyjnej dzia艂alno艣ci gospodarczej bez uzyskania od Us艂ugodawcy odpowiedniej licencji.
 5. Dost臋pne w ramach strony martifox.com Tre艣ci i Us艂ugi cyfrowe nie mog膮 by膰 przedmiotem rozporz膮dzenia przez Klienta (w szczeg贸lno艣ci odsprzeda偶y czy dystrybucji i sprzeda偶y handlowej).
 6. Licencja udzielona Klientowi nie obejmuje prawa do:
  1. trwa艂ego lub czasowego zwielokrotnienia tre艣ci dost臋pnych w ramach strony martifox.com, w tym Produkt贸w, w ca艂o艣ci lub w cz臋艣ci, w celu innym ni偶 utworzenie kopii na w艂asny u偶ytek,
  2. wprowadzania jakichkolwiek innych zmian w cz臋艣ci lub w ca艂o艣ci tre艣ci, w tym Produkt贸w, dost臋pnych na stronie martifox.com,
  3. odp艂atnego rozpowszechniania tre艣ci, w tym Produkt贸w, dost臋pnych na stronie martifox.com jakimikolwiek 艣rodkami i w jakiejkolwiek formie,
  4. nieodp艂atnego rozpowszechniania tre艣ci, w tym Produkt贸w, dost臋pnych na stronie martifox.com jakimikolwiek 艣rodkami i w jakiejkolwiek formie.
 7. O ile w opisie Tre艣ci lub Us艂ugi cyfrowej nie wskazano inaczej, licencja udzielana jest na czas trwania Umowy/ 365 dni.聽UPRAWNIENIA W RAZIE NIEZGODNO艢CI Z UMOW膭:

 1. Us艂ugodawca ponosi odpowiedzialno艣膰 wobec Klienta, je偶eli Produkt jest niezgodny z umow膮. Szczeg贸艂y dotycz膮ce niezgodno艣ci Us艂ugi lub Tre艣ci cyfrowej z umow膮 reguluj膮 przepisy Kodeksu cywilnego oraz Ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta, w odniesieniu do Konsument贸w oraz Przedsi臋biorc贸w na prawach konsumenta.
 2. W przypadku stwierdzenia niezgodno艣ci Tre艣ci lub Us艂ugi cyfrowej z Umow膮 Klient powinien skontaktowa膰 si臋 z Us艂ugodawc膮 (na adres e-mail podany na pocz膮tku Regulaminu lub listownie), okre艣laj膮c jednocze艣nie swoje roszczenie zwi膮zane z niezgodno艣ci膮 Tre艣ci lub Us艂ugi cyfrowej z Umow膮.
 3. Je偶eli Tre艣膰 cyfrowa lub Us艂uga cyfrowa s膮 niezgodne z Umow膮, Konsument mo偶e 偶膮da膰 doprowadzenia do zgodno艣ci z Umow膮.
 4. Us艂ugodawca mo偶e odm贸wi膰 doprowadzenia do zgodno艣ci z umow膮, je偶eli doprowadzenie do zgodno艣ci Tre艣ci cyfrowej lub Us艂ugi cyfrowej z umow膮 w spos贸b wybrany przez Konsumenta jest niemo偶liwe lub wymaga艂oby poniesienia nadmiernych koszt贸w dla Us艂ugodawcy.
 5. Przy ocenie nadmierno艣ci koszt贸w uwzgl臋dnia si臋台 wszelkie okoliczno艣ci sprawy, w szczeg贸lno艣ci znaczenie braku zgodno艣ci Tre艣ci lub Us艂ugi cyfrowej z umow膮 oraz warto艣膰 Tre艣ci lub Us艂ugi cyfrowej zgodnych z Umow膮.
 6. Us艂ugodawca doprowadza Tre艣膰 lub Us艂ug臋 cyfrow膮 do zgodno艣ci z umow膮 w rozs膮dnym terminie od chwili, w kt贸rej Us艂ugodawca zosta艂 poinformowany przez Konsumenta o braku zgodno艣ci z Umow膮, i bez nadmiernych niedogodno艣ci dla Konsumenta, uwzgl臋dniaj膮c ich charakter oraz cel, w jakim s膮 wykorzystywane. Koszty doprowadzenia Tre艣ci cyfrowej lub Us艂ugi cyfrowej do zgodno艣ci z Umow膮 ponosi Us艂ugodawca.
 7. Je偶eli Tre艣膰 lub Us艂uga cyfrowa s膮 niezgodne z Umow膮, Konsument mo偶e z艂o偶y膰虂 o艣wiadczenie o obni偶eniu ceny albo odst膮pieniu od Umowy, gdy:
 1. doprowadzenie do zgodno艣ci z Umow膮 jest niemo偶liwe albo wymaga nadmiernych koszt贸w, zgodnie z punktem 4 i 5;
 2. Us艂ugodawca nie doprowadzi艂 tre艣ci cyfrowej lub us艂ugi cyfrowej do zgodno艣ci z umow膮 zgodnie z punktem 6;
 3. brak zgodno艣ci z Umow膮 wyst臋puje nadal, mimo 偶e przedsi臋biorca pr贸bowa艂 doprowadzi膰 Tre艣膰 cyfrow膮 lub Us艂ug臋 cyfrow膮 do zgodno艣ci z Umow膮;
 4. z o艣wiadczenia Us艂ugodawcy lub z okoliczno艣ci wyra藕nie wynika, 偶e nie doprowadzi on Tre艣ci lub Us艂ugi cyfrowej do zgodno艣ci z Umow膮 w rozs膮dnym czasie lub bez nadmiernych niedogodno艣ci dla Konsumenta.
 1. Us艂ugodawca rozpatrzy reklamacj臋 w rozs膮dnym terminie 14 dni.
 2. Je偶eli Klient b臋d膮cy Konsumentem, wykonuj膮c uprawnienia z tytu艂u niezgodno艣ci Produktu z Umow膮,wystosowa艂 odpowiednie 偶膮dania do Us艂ugodawcy, a Us艂ugodawca nie ustosunkowa艂 si臋 do tego 偶膮dania w terminie 14 dni kalendarzowych, uwa偶a si臋, 偶e 偶膮danie to uzna艂 za uzasadnione.
 3. W celu przy艣pieszenia rozpatrzenia reklamacji w zg艂oszeniu reklamacyjnym rekomenduje si臋 podanie przez Klienta w opisie reklamacji informacji i okoliczno艣ci dotycz膮cych przedmiotu reklamacji, w szczeg贸lno艣ci rodzaju i daty wyst膮pienia niezgodno艣ci z umow膮 oraz danych kontaktowych sk艂adaj膮cego reklamacj臋. Rekomendacje podane w zdaniu poprzednim maj膮 form臋 jedynie zalecenia i nie wp艂ywaj膮 na skuteczno艣膰 reklamacji z艂o偶onych z pomini臋ciem zalecanego opisu reklamacji.
 4. Je偶eli Klient jest Przedsi臋biorc膮, odpowiedzialno艣膰 Us艂ugodawcy z tytu艂u r臋kojmi jest wy艂膮czona.
 5. Wi臋cej informacji na temat praw kupuj膮cych mo偶na znale藕膰 na stronie Urz臋du Ochrony Konkurencji i Konsumenta 鈥https://prawakonsumenta.uokik.gov.pl.
 6. Us艂ugodawca odpowiada za brak zgodno艣ci z umow膮 Tre艣ci lub Us艂ugi cyfrowej,dostarczanych jednorazowo lub w cz臋艣ciach, kt贸ry istnia艂 w chwili jej dostarczenia i ujawni艂 si臋 w ci膮gu dw贸ch lat od tej chwili. Domniemywa si臋, 偶e brak zgodno艣ci z Umow膮, kt贸ry ujawni艂 si臋 przed up艂ywem roku od dostarczenia Tre艣ci lub Us艂ugi cyfrowej, istnia艂 w chwili jej dostarczenia
 7. Us艂ugodawca nie mo偶e powo艂ywa膰 si臋 na up艂yw terminu do stwierdzenia braku zgodno艣ci Tre艣ci lub Us艂ugi cyfrowej z Umow膮, kt贸ra jest wskazana w punkcie 13, je偶eli ten brak podst臋pnie zatai艂.
 8. Us艂ugodawca odpowiada za brak zgodno艣ci z umow膮 Tre艣ci cyfrowej lub Us艂ugi cyfrowej dostarczanych w spos贸b ci膮g艂y, kt贸ry wyst膮pi艂 lub ujawni艂 si臋 w czasie, w kt贸rym zgodnie z umow膮 mia艂y by膰 dostarczane. Domniemywa si臋, 偶e brak zgodno艣ci z umow膮 wyst膮pi艂 w tym czasie, je偶eli w tym czasie si臋 ujawni艂.
 9. Domniemania wskazane w punktach 13 i 15 nie maj膮 zastosowania, je偶eli:
 1. 艣rodowisko cyfrowe konsumenta nie jest kompatybilne z wymaganiami technicznymi, o kt贸rych Us艂ugodawca poinformowa艂 go w spos贸b jasny i zrozumia艂y przed zawarciem Umowy;
 2. Konsument, poinformowany w jasny i zrozumia艂y spos贸b przed zawarciem Umowy o obowi膮zku wsp贸艂pracy z Us艂ugodawc膮, w rozs膮dnym zakresie i przy zastosowaniu najmniej uci膮偶liwych dla siebie 艣rodk贸w technicznych, w celu ustalenia czy brak zgodno艣ci Tre艣ci cyfrowej lub Us艂ugi cyfrowej z Umow膮 wynika z cech 艣rodowiska cyfrowego Konsumenta, nie wykonuje tego obowi膮zku w odpowiednim czasie.
 1. Uprawnienia z tytu艂u niezgodno艣ci Us艂ugi lub Tre艣ci cyfrowej z umow膮 dotycz膮聽 Klient贸w strony martifox.com b臋d膮cych Konsumentami lub Przedsi臋biorcami na prawach konsumenta.聽
 2. Przedsi臋biorca na prawach konsumenta akceptuje niniejszy Regulamin, a nast臋pnie korzysta ze swoich uprawnie艅. Przedsi臋biorca na prawach konsumenta powinien uzupe艂ni膰 stosowny formularz niezgodno艣ci Tre艣ci lub Us艂ugi Cyfrowej聽 z umow膮, a w szczeg贸lno艣ci dane po艣wiadczaj膮ce okoliczno艣ci potwierdzaj膮ce jego status zgodny z art. 7a ustawy o prawach konsumenta lub przekaza膰 te informacje w inny spos贸b Us艂ugodawcy.
 3. Przedsi臋biorca na prawach konsumenta o艣wiadcza w formularzu przes艂anym do Us艂ugodawcy, 偶e zawarta Umowa jest bezpo艣rednio zwi膮zana z prowadzon膮 przez niego dzia艂alno艣ci膮 gospodarcz膮, ale nie posiada dla niego charakteru zawodowego, wynikaj膮cego w szczeg贸lno艣ci z przedmiotu wykonywanej dzia艂alno艣ci gospodarczej.

WIZERUNEK

 1. 聽Klient聽wyra偶a zgod臋 na utrwalanie, wykorzystywanie i rozpowszechnianie przez聽Us艂ugodawc臋 wizerunku Uczestnika w postaci nagrania/zdj臋膰 z przebiegu zaj臋膰/wydarze艅 organizowanych przez聽Us艂ugodawc臋 do cel贸w dokumentacyjnych i edukacyjnych.

 2. Klient聽wyra偶a zgod臋 na utrwalanie, wykorzystywanie i rozpowszechnianie przez聽Us艂ugodawc臋 wizerunku Uczestnika w postaci聽zapyta艅 i wiadomo艣ci na grupach edukacyjnych zwi膮zanych z ofert膮.
 3. Klient聽wyra偶a zgod臋 na przetwarzanie wizerunku do cel贸w marketingowych.

 4. Wizerunek Klienta, o kt贸rym mowa powy偶ej, mo偶e by膰 u偶yty do r贸偶nego rodzaju form elektronicznego przetwarzania, kadrowania i kompozycji, a tak偶e zestawiony z wizerunkami innych os贸b uczestnicz膮cych w zaj臋ciach/wydarzeniach organizowanych przez Us艂ugodawc臋, a nagranie filmowe i d藕wi臋kowe z jego udzia艂em mo偶e by膰 ci臋te, montowane, modyfikowane, dodawane do innych materia艂贸w powstaj膮cych w ramach dzia艂alno艣ci Us艂ugodawcy. Zgoda obejmuje wszelkie formy publikacji.

 5. Klient聽nie mo偶e utrwala膰, wykorzystywa膰 i rozpowszechnia膰 wizerunku innych uczestnik贸w/os贸b prowadz膮cych bez uprzedniej zgody ww. os贸b.

GWARANCJA I MO呕LIWO艢膯 ODST膭PIENIA OD UMOWY:

 1. Us艂ugodawca zapewnia gwarancj臋 wynik贸w na pakiet ELITE oraz pakiet VIP. W przypadku, gdy po 6 miesi臋cznym okresie stosowania strategii Us艂ugodawcy, Klient聽 nie osi膮ga satysfakcjonuj膮cych wynik贸w, mo偶e ubiega膰 si臋 o zwrot 艣rodk贸w. W takiej sytuacji, w pierwszej kolejno艣ci badane jest przestrzeganie zalece艅 Us艂ugodawcy w okresie 6 miesi臋cy od rozpocz臋cia kursu, a nast臋pnie Us艂ugodawca zapewnia pomoc w korygowaniu b艂臋d贸w przez kolejne 2 miesi膮ce, je偶eli聽Klient faktycznie zastosowa艂 zalecenia i bra艂 udzia艂 we wszystkich konsultacjach, a mimo tego nie osi膮gn膮艂 wynik贸w. Dopiero, gdy mimo dodatkowej pomocy, wyniki Klienta dalej nie spe艂niaj膮 obietnicy programu szkoleniowego, Klient mo偶e ubiega膰 si臋 o zwrot 艣rodk贸w.聽
 2. Je艣li w toku zakupu Konsument lub Przedsi臋biorca na prawach konsumenta wyrazi艂 zgod臋 na wykonanie umowy i dostarczenie mu Tre艣ci lub Us艂ugi cyfrowej przed up艂ywem terminu do odst膮pienia od umowy, traci on prawo do odst膮pienia od umowy zawartej z Us艂ugodawc膮.
 3. Je偶eli umowa dotyczy 艣wiadczenia Us艂ug Elektronicznych, a Us艂ugodawca wykona艂 w pe艂ni Us艂ug臋 Elektroniczna za wyra藕n膮 zgod膮 Konsumenta lub Przedsi臋biorcy na prawach Konsumenta, kt贸ry zosta艂 poinformowany przed rozpocz臋ciem 艣wiadczenia, 偶e po spe艂nieniu 艣wiadczenia traci prawo do odst膮pienia, w贸wczas prawo do odst膮pienia nie b臋dzie mu przys艂ugiwa膰.
 4. W sytuacji, gdy nie wyst臋puj膮 okoliczno艣ci wskazane powy偶ej (punkty 2 i3), Konsument lub Przedsi臋biorca na prawach konsumenta ma prawo odst膮pi膰 od umowy bez podawania przyczyny w terminie 14 dni od dnia zawarcia Umowy.
 5. Klientowi nie przys艂uguje prawo do odst膮pienia od Umowy bez podania przyczyn, o ile zosta艂y spe艂nione warunki przewidziane w ust. 2 lub w ust 3. Dzia艂ania strony martifox.com opiera si臋 na dostarczaniu Klientowi Tre艣ci lub Us艂ug cyfrowych. W zwi膮zku z tym rozpocz臋cie korzystania z Tre艣ci lub Us艂ugi cyfrowej przed up艂ywem 14 dni od dnia dokonania zakupu powoduje utrat臋 prawa odst膮pienia od Umowy.
 6. Odst膮pienie od umowy nast臋puje poprzez poinformowanie Us艂ugodawcy o swojej decyzji poprzez z艂o偶enie o艣wiadczenia. Takie o艣wiadczenie mo偶e zosta膰 wys艂ane poczt膮 tradycyjn膮 lub poczt膮 elektroniczn膮. Klient mo偶e skorzysta膰 ze wzoru formularza reklamacyjnego, dost臋pnego poni偶ej regulaminu, jednak nie jest to obowi膮zkowe.
 7. W celu zachowania terminu odst膮pienia od umowy wystarczaj膮ce jest, aby Konsument lub Przedsi臋biorca na prawach konsumenta wys艂a艂 informacj臋 dotycz膮c膮 wykonania przys艂uguj膮cego mu prawa odst膮pienia od umowy przed up艂ywem wskazanego terminu odst膮pienia od umowy.
 8. W przypadku odst膮pienia od umowy Us艂ugodawca zwraca Konsumentowi lub Przedsi臋biorcy na prawach konsumenta wszystkie otrzymane od niego p艂atno艣ci.
 9. Zwrot p艂atno艣ci zostanie dokonany przy u偶yciu takich samych sposob贸w p艂atno艣ci, jakie zosta艂y przez Konsumenta lub Przedsi臋biorc臋 na prawach konsumenta u偶yte w pierwotnej transakcji, chyba 偶e Konsument lub Przedsi臋biorca na prawach konsumenta wyra藕nie wskaza艂 na inne rozwi膮zanie.
 10. Konsument lub Przedsi臋biorca na prawach konsumenta nie poniesie 偶adnych op艂at w zwi膮zku z form膮 zwrotu p艂atno艣ci.

POSTANOWIENIA DOTYCZ膭CE PRZEDSI臉BIORCY:

 1. W stosunku do Klienta nieb臋d膮cego Konsumentem lub Przedsi臋biorc膮 na prawach konsumenta przys艂uguje Us艂ugodawcy prawo odst膮pienia od Umowy w terminie 14 dni kalendarzowych od dnia jej zawarcia. Odst膮pienie od Umowy w tym wypadku mo偶e nast膮pi膰 bez podania przyczyny i nie rodzi po stronie Klienta 偶adnych roszcze艅 w stosunku do Us艂ugodawcy.
 2. Us艂ugodawca ma prawo ograniczy膰 dost臋pne sposoby p艂atno艣ci, w tym tak偶e wymaga膰 dokonania przedp艂aty w ca艂o艣ci albo cz臋艣ci w stosunku do Klienta nie b臋d膮cego Konsumentem lub Przedsi臋biorc膮 na prawach konsumenta.
 3. Us艂ugodawca mo偶e wypowiedzie膰 umow臋 o 艣wiadczenie Us艂ugi Elektronicznej ze skutkiem natychmiastowym i bez wskazywania przyczyn poprzez przes艂anie Klientowi stosownego o艣wiadczenia.
 4. Odpowiedzialno艣膰 Us艂ugodawcy w stosunku do Klienta nieb臋d膮cego Konsumentem lub Przedsi臋biorc膮 na prawach konsumenta jest ograniczona 鈥 zar贸wno w ramach pojedynczego roszczenia, jak r贸wnie偶 za wszelkie roszczenia w sumie 鈥 do wysoko艣ci zap艂aconej Ceny, przy czym Us艂ugodawca nie ponosi odpowiedzialno艣ci z tytu艂u utraconych korzy艣ci.
 5. Wszelkie spory powsta艂e pomi臋dzy Us艂ugodawc膮 a Klientem nieb臋d膮cym Konsumentem zostaj膮 poddane s膮dowi w艂a艣ciwemu ze wzgl臋du na siedzib臋 Us艂ugodawcy.

POZAS膭DOWE SPOSOBY ROZWI膭ZYWANIA SPOR脫W ORAZ ROZPATRYWANIA REKLAMACJI I DOCHODZENIA ROSZCZE艃 DLA KONSUMENT脫W:

 1. Us艂ugodawca wyra偶a zgod臋 na poddanie ewentualnych spor贸w wynik艂ych w zwi膮zku z zawartymi Umowami na drodze post臋powania polubownego, mediacyjnego. Szczeg贸艂y zostan膮 okre艣lone przez strony konfliktu.
 2. Us艂ugodawca dba o interes Klienta i chce odda膰 Klientowi nale偶no艣膰 w przypadku, gdy Klient nie uzyska satysfakcjonuj膮cych wynik贸w.
 3. Wszelkie spory zwi膮zane z us艂ugami 艣wiadczonymi przez Us艂ugodawc臋 b臋d膮 rozstrzygane przez s膮dy powszechne, a prawem w艂a艣ciwym jest Prawo Brytyjskie.
 4. Istnieje r贸wnie偶 mo偶liwo艣膰 skorzystania z platformy internetowego systemu rozstrzygania spor贸w pomi臋dzy konsumentami a przedsi臋biorcami na szczeblu unijnym (platforma ODR), kt贸ra dost臋pna jest pod adresem: http://ec.europa.eu/consumers/odr.
 5. Postanowienia Regulaminu nie uniemo偶liwiaj膮 mo偶liwo艣ci powo艂ywania si臋 przez Klient贸w na bezwzgl臋dnie obowi膮zuj膮ce przepisy prawa reguluj膮ce ochron臋 praw konsument贸w.
 6. Us艂ugodawca ma 2 miesi膮ce na zwrot pieni臋dzy w przypadku Reklamacji.

OBOWI膭ZYWANIE I ZMIANY W REGULAMINIE:

 1. Us艂ugodawca mo偶e wprowadza膰 zmiany w tym Regulaminie z wa偶nych przyczyn, w tym, je偶eli zmieni膮 si臋 warunki zawarcia Umowy, przy zmianie obowi膮zuj膮cych przepis贸w, przy wprowadzeniu nowych Tre艣ci lub Us艂ug cyfrowych, a tak偶e przy zmianie rozwi膮za艅 informatycznych.
 2. W odniesieniu do Klient贸w nieb臋d膮cych Konsumentami Us艂ugodawca mo偶e dokona膰 zmiany Regulaminu w ka偶dym czasie na podstawie powszechnie obowi膮zuj膮cych przepis贸w prawa.
 3. Do um贸w zawartych przed zmian膮 Regulaminu stosuje si臋 Regulamin obowi膮zuj膮cy w dacie zawarcia umowy. Zmiana Regulaminu jest skuteczna w terminie 10 dni od dnia opublikowania.
 4. Regulamin podlega prawu brytyjskiemu.
 5. Czynno艣ci zwi膮zane z Regulaminem dokonywane przez Klient贸w nieb臋d膮cych Konsumentami powinny by膰 dokonywane w formie dokumentowej. Wszelkie spory pomi臋dzy Us艂ugodawc膮 a Klientami nieb臋d膮cymi konsumentami rozstrzygane b臋d膮 przez s膮d w艂a艣ciwy dla siedziby lub miejsca zamieszkania Us艂ugodawcy.
 6. Us艂ugodawca mo偶e rozwi膮za膰 Umow臋 o 艢wiadczenie Us艂ug z Klientem za 30-dniowym okresem wypowiedzenia z wa偶nych przyczyn, rozumianych jako zmiana przepis贸w prawa reguluj膮cych 艣wiadczenie us艂ug drog膮 elektroniczn膮 przez Us艂ugodawc臋 wp艂ywaj膮ca na wzajemne prawa i obowi膮zki okre艣lone w umowie zawieranej pomi臋dzy Klientem a Us艂ugodawc膮 lub zmiana sposobu 艣wiadczenia us艂ug spowodowana wy艂膮cznie wzgl臋dami technicznymi.
 7. Us艂ugodawca mo偶e wypowiedzie膰 Klientowi Umow臋 o 艢wiadczenie Us艂ug za 14-dniowym okresem wypowiedzenia lub odm贸wi膰 mu dalszego prawa do korzystania ze strony martifox.com z wa偶nych powod贸w, w szczeg贸lno艣ci w przypadku ra偶膮cego naruszenia przez Klienta niniejszego Regulaminu, tj. w sytuacjach, gdy Klient naruszana Og贸lne Warunki Korzystania ze strony martifox.com.

OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH:

 1. Dane osobowe Klienta s膮 przetwarzane przez Us艂ugodawc臋 jako administratora danych osobowych.
 2. Podanie danych osobowych przez Klienta jest dobrowolne, ale niezb臋dne w celu korzystania z okre艣lonych Us艂ug Elektronicznych, zawarcia Umowy.
 3. Dodatkowe informacje dotycz膮ce przetwarzania danych s膮 dost臋pne w Polityce Prywatno艣ci na stronie internetowej martifox.com.

POSTANOWIENIA KO艃COWE:

 1. Utrwalenie, zabezpieczenie i udost臋pnienie istotnych postanowie艅 zawieranej Umowy o 艢wiadczenie Us艂ug nast臋puje poprzez przes艂anie wiadomo艣ci e-mail na adres podany przez Klienta.
 2. Utrwalenie, zabezpieczenie, udost臋pnienie oraz potwierdzenie Klientowi istotnych postanowie艅 zawieranej Umowy nast臋puje poprzez przes艂anie Klientowi wiadomo艣ci e-mail z potwierdzeniem z艂o偶onego Zam贸wienia oraz przekazaniem aktywnego linku do tre艣ci niniejszego Regulaminu w tre艣ci wiadomo艣ci e-mail.
 3. Dow贸d dokonania zakupu przez Klienta strony martifox.com zostanie przekazany za po艣rednictwem wiadomo艣ci e-mail.
 4. Tre艣膰 Regulaminu jest dost臋pna dla Klient贸w bezp艂atnie na stronie internetowej martifox.com.
 5. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie maj膮 zastosowanie powszechnie obowi膮zuj膮ce przepisy prawa brytyjskiego oraz inne w艂a艣ciwe przepisy powszechnie obowi膮zuj膮cego prawa.
 6. Wszelkie spory powsta艂e pomi臋dzy Us艂ugodawc膮 a Klientem nieb臋d膮cym Konsumentem zostaj膮 poddane s膮dowi w艂a艣ciwemu ze wzgl臋du na siedzib臋 Us艂ugodawcy.
 7. Klient, umieszczaj膮c jakiekolwiek tre艣ci na Koncie, Grupie Cz艂onkowskiej na Facebooku lub w innym miejscu strony internetowej lub profili Social Media martifox.official i martifox.com, udziela niniejszym Us艂ugodawcy niewy艂膮cznej, nieodp艂atnej licencji na wykorzystywanie, utrwalanie w pami臋ci komputera, zmienianie, usuwanie, uzupe艂nianie, wykonywanie publiczne, wy艣wietlanie publiczne, zwielokrotnianie i rozpowszechnianie, w szczeg贸lno艣ci w Internecie, tych tre艣ci, bez ograniczenia terytorialnego.WZ脫R FORMULARZA ODST膭PIENIA:

FORMULARZ ODST膭PIENIA OD UMOWY

Mo偶liwo艣膰 odst膮pienia od umowy przys艂uguje Konsumentom oraz Przedsi臋biorcom na prawach konsumenta. Udost臋pniony formularz stanowi wz贸r. Nieskorzystanie z tego wzoru nie ma wp艂ywu na mo偶liwo艣膰 odst膮pienia od umowy.

Us艂ugodawca:聽 Sp贸艂ka聽Marti Fox Consultancy LTD聽zarejestrowan膮 pod adresem 345a Flat 2 Cro 6rg Lower Addiscombre Road CR0 6RG w Londynie oraz firma MARTI FOX CONSULTANCY - FZCO o numerze 31939 zarejestrowan膮 pod adresem聽Dubai Silicon Oasis, DPD, Building A1, Dubai, United Arab Emirates.

O艣wiadczam, 偶e odst臋puj臋 od Umowy dotycz膮cej nast臋puj膮cych Tre艣ci lub Us艂ug cyfrowych

Nazwa Tre艣ci lub Us艂ugi cyfrowej:___________

Cena brutto: ___________

DANE IDENTYFIKUJ膭CE:

Imi臋 i nazwisko: ___________

Data zawarcia Umowy: ___________

Zwrot p艂atno艣ci dokonywany jest przy u偶yciu takiego samego sposobu p艂atno艣ci, jaki zosta艂 przez Pa艅stwa wybrany przy zakupie Tre艣ci lub Us艂ugi cyfrowej na naszej stronie martifox.com. Je偶eli p艂atno艣膰 zosta艂a dokonana w inny spos贸b ni偶 przelewem, a chc膮 Pa艅stwo otrzyma膰 zwrot 艣rodk贸w na rachunek bankowy, prosz臋 wskaza膰 poni偶ej numer konta bankowego, w艂a艣ciwego do zwrotu pieni臋dzy: _________________________________.聽

聽_________________________________

podpis oraz data

Informacja o przetwarzaniu danych osobowych w zwi膮zku z odst膮pieniem od umowy:

Informuj臋, 偶e dane osobowe, podane w tym formularzu, b臋d膮 przetwarzane w celu obs艂ugi procesu odst膮pienia od umowy. Administratorem danych podanych w formularzu jest sp贸艂ka聽Marti Fox Consultancy LTD聽zarejestrowan膮 pod adresem 345a Flat 2 Cro 6rg Lower Addiscombre Road CR0 6RG w Londynie oraz firma MARTI FOX CONSULTANCY - FZCO o numerze 31939 zarejestrowan膮 pod adresem聽Dubai Silicon Oasis, DPD, Building A1, Dubai, United Arab Emirates.

W zwi膮zku z obs艂ug膮 procesu odst膮pienia od umowy dane mog膮 by膰 przetwarzane przez podmioty zewn臋trzne, zaanga偶owane w obs艂ug臋 tego procesu, takie jak biuro rachunkowe. Formularz b臋dzie przechowywany przez okres konieczny do realizacji procesu odst膮pienia od umowy oraz zg艂oszenia potencjalnych roszcze艅 wynikaj膮cych z realizacji odst膮pienia. W zwi膮zku z przetwarzaniem danych osobowych, zawartych w formularzu, przys艂uguj膮 Pani/Panu nast臋puj膮ce uprawnienia: prawo do 偶膮dania dost臋pu do danych, ich sprostowania, usuni臋cia lub ograniczenia przetwarzania, jak r贸wnie偶 prawo do z艂o偶enia skargi do Prezesa Urz臋du Ochrony Danych Osobowych. Podanie danych jest dobrowolne, ale niezb臋dne do obs艂ugi procesu odst膮pienia od umowy.